Cez príbehy až k vede

Cez príbehy až k vede

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov

Práca s informáciami

Dôležitou schopnosťou, ktorú by si mali žiaci v škole osvojiť, je práca s informáciami v rôznej podobe. Ak sa chcete venovať práci s grafmi a údajmi v tabuľkách, skúste úlohy pre žiakov 5. – 7. ročníka z webstránky, ktorá vznikla ako súčasť projektu na Podporu rozvíjania informatického myslenia v Česku. Zadania sú členené do kategórií ako Vieme, čo sú dáta; Evidujeme dáta; Kontrolujeme dáta; Filtrujeme, triedime dáta a pod. Vyskúšal som ich na informatike a fungovali výborne. Žiakov zaujali a prinútili myslieť. Úlohy venované športovým tabuľkám som doplnil o aktuálnu tabuľku najvyššej anglickej futbalovej súťaže Premier League. Práca s údajmi môže vyzerať aj takto. Viac vzdelávacích materiálov na netradičnú informatiku nájdete na Imysleni.cz

Matematika prepojená s vedou

Chcete matematiku prepájať s vedou a skutočnými problémami, v ktorých sa využívajú matematické operácie? Vzdelávacia stránka od NASA vám v tom pomôže. Nájdete na nej množstvo pripravených aktivít, v ktorých žiaci vypočítajú, koľko vody je v oblakoch, ako sa zmenila veľkosť červenej škvrny na Jupiteri, vytvoria graf stúpania hladiny oceánov, vyriešia tangramové záhady, využijú matematiku pri riešení problémov s lesnými požiarmi, pomocou kociek Lega vytvoria grafy zrážok a pod. Je si z čoho vyberať pre základné i stredné školy. 

Svetlo pod perinou

Svetlo pod perinou tvorí 57 príbehov od 57 autorov/autoriek a 57 ilustrátoriek/ilustrátorov. Budú vychádzať počas jedného roka na webe, aby boli dostupné pre všetky deti. Tešiť sa môžete aj na príbehy vo forme podcastov, ktoré časom pribudnú. Každý príbeh je venovaný jednej slovenskej osobnosti. Príbehy sú krátke a zrozumiteľne napísané. Vhodné sú preto aj pre menej skúsených čitateľov. Na konci každého príbehu nájdete otázky na diskusiu či zamyslenie. Inšpiratívne príbehy môžete využiť nielen na slovenčine, ale aj etickej výchove či náuke o spoločnosti.

Projekt MASS

Európsky projekt MASS slúži na inováciu prírodovedného vzdelávania na školách. Učiteľom poskytuje množstvo vypracovaných metodík (väčšina zatiaľ len v angličtine, alebo iných jazykoch) na biológiu, chémiu, fyziku či geografiu. Väčšina metodík v sebe obsahuje využitie digitálnych technológií. Na podstránke Pro učitele nájdete príručky a ukážkové lekcie v češtine. V príkladoch dobrej praxe príručky Věda pro „digitální“ generaci sú výborné metodiky ako napr. Pozorování Atén z vesmíru, Brazílie – země deštných lesů a přelidněných měst, Analýza socioekonomických rozdílů v rozvoji světa a pod. Zároveň obsahuje aj odkazy na množstvo výučbových online hier

Vedátor

Sledovať dianie vo svete vedy nebolo nikdy jednoduchšie. Nadchnite žiakov pre vedu a jej nové objavy! Odporučte im webstránky, ako In Vivo magazín, sekciu o vede ČT24 či Vedátor. Na poslednej menovanej sa objavil aj článok s odporúčanými Youtube kanálmi, ktoré sú venované vede. Upozornenie, v článku objavené informačné poklady vás môžu výrazne obrať o čas, ktorý s nimi strávite. Až také sú skvelé.

Cez príbehy až k vede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top