matematika

matematika

Previous
Next
Matematika

Zasurfujte si, matematikári!

Zaujímavé stránky nielen pre učiteľov a učiteľky matematiky Dobrák, zloduch a účtovník Korupcia je komplikovanejší problém, ako sa môže na prvý pohľad zdať. A ľudia, ktorí

Viac »
partita v matematike a biológii
Biológia, prírodoveda

Parita a netradičné medzipredmetové vzťahy

Inšpirácia pre učiteľov matematiky a prírodopisu Parita patrí medzi jednoduchšie matematické pojmy. Má však významnú propedeutickú hodnotu, lebo je jedným z prvých abstraktných pojmov. Ďakujeme jej

Viac »
Matematika

Finančná gramotnosť v praxi

Počas online vzdelávania mi žiaci referujú, ako sa rodičia venujú zveľaďovaniu svojich domovov. Najčastejšie sa v tomto období maľuje a mení podlaha. Prečo nie, deti sa priučia

Viac »
Články

Lezenie po štyroch a matematika

Keď máme pred sebou slabého žiaka, naše úvahy zvyknú hneď smerovať k intelektu. Vysvetľujete mu niečo už tretím spôsobom a na vás pozerajú prázdne oči, ktoré naznačujú,

Viac »

Pozor, babirusa!

Čo robiť, keď chceme, aby žiaci vedeli riešiť slovné úlohy? Na začiatku sa všetkým čitateľom ospravedlňujeme, ale pre dobré pochopenie napísaného vás poprosíme, aby ste

Viac »
Matematika

O niektorých číslach

Krátke zamyslenie o prirodzených číslach či zlomkoch Prirodzené čísla sú to najprirodzenejšie, čo nám matka matematika dala. Najčastejšie ich používame na určovanie počtu – množstva.

Viac »
Matematika

Motivácia bez tlaku jednotiek

Zabudnime na to, že všetky deti budú vedieť násobilku vtedy, keď to predpisuje štátny vzdelávací program „Vy dospelí ste čudní. Stále chcete, aby sme všetci

Viac »
tajomný vesmír
Astronómia

Tajomný vesmír

Najprv inšpiratívna výstava, potom zaujímavé hodiny Počas tematického celku Tajomný vesmír sa štvrtáci zúčastnili tematickej výstavy o kozmonautike – Cosmos Discovery.  Táto svetová výstava bola rozdelená

Viac »
Scroll to top