Dva svety

médiá a vzdelávanie

V marci 2018 som mal možnosť navštíviť 2-dňové podujatie Singularity University Czech Summit – zo Silicon Valley do Prahy. Rečníci z mnohých vedeckých inštitúcií sveta, kde už teraz žijú budúcnosť, odhaľovali know-how a vízie tých, ktorí budúcnosť vidia už teraz ako možnú. Prezentovali aktuálny stav a budúcnosť sveta. Vo vzduchu lietali pojmy umelá inteligencia, robotika, biotechnológie, nanotechnológie, digitálna výroba, DNA a kognitívne počítače, DNA chirurgia, sieťovanie a počítačové systémy. Smerovanie aktuálneho sveta k disrupcii (rozrušeniu „všetkého“, aby mohli nastať zmeny). Z lineárneho rozvoja sveta k svetu exponenciálnemu. Rozvoj digitalizácie, dematerializácie (napríklad až desiatky technológií/prístrojov, ktoré sa zmestia do inovatívneho smartfónu), demonetizácie, demokratizácie (dostupný prístup pre každého). Kreatívna deštrukcia medicíny. Záznamníky, ktoré zmonitorujú všetky príslušné potrebné údaje. Big Data v medicíne, ktoré pomôžu odhaliť ochorenia ešte pred ich vypuknutím. Informatizácia všade. Medicína preventívna, proaktívna, personalizovaná (individualizovaná), prediktívna. Lekári predpisujúci aplikácie pre smartfóny pre mobilnú zdravotnú starostlivosť. Naše zdravie je prepojené so zdravím iných ľudí prostredníctvom genetiky. Zdieľanie našich zdravotných údajov pomôže iným a pomôže nám samotným. 

Zdá sa vám to príliš uletené a nereálne? Nie, vôbec nie. V školách sedia práve teraz tí žiaci a študenti, ktorí vyššie uvedené (a ešte oveľa viac) budú žiť v ich reálnom praktickom živote. Digitálna realita a budúcnosť si však pýtajú harmonizáciu a rovnováhu s priamou komunikáciou z očí do očí, s emóciami, chuťami, vôňami, zvukmi nedigitálneho sveta. A to je asi výzva najväčšia!

Dva svety

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top