OHÝBAJ MA, MAMKO

V živote detí a ich rodín existuje niekoľko dôležitých zlomových udalostí, ktoré ovplyvnia dieťa nielen po zvyšok jeho života, ale ovplyvnia aj jeho vzťah k škole a vzdelávaniu. Takýmito udalosťami sú aj nástup do materskej školy a potom nástup do základnej školy.

V súčasnosti sa viacerí odborníci zhodujú v tom, že pre dieťa do troch rokov je najlepšie, ak môže ostať v starostlivosti rodinných príslušníkov, ideálne matky. Vek dieťaťa však nie je jediným kritériom, ktoré ovplyvňuje, či je dieťa pripravené na svoj prvý veľký krok do veľkého sveta. 

To, ako dieťa zvládne tento krok, závisí od mnohých faktorov, ktoré sú v rukách jednak rodičov a jednak pedagógov, s ktorými dieťa prvýkrát prichádza do kontaktu práve v materskej škole.

Úlohou materskej školy je, a to v spolupráci s rodičmi, podporiť dieťa v získaní kľúčových kompetencií, ktoré mu umožnia bezproblémový prechod z materskej školy do základnej. Ak sa im to podarí hravou formou, je to pre dieťa veľký bonus.

Nástupom do základnej školy sa však spravidla zásadne mení prostredie a prístup, akým sa dieťa vzdeláva, a preto je dobré tomuto obdobiu prípravy dieťaťa na veľkú zmenu venovať náležitú pozornosť.

2. ročník konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO… sa venuje práve týmto dvom dôležitým obdobiam v živote dieťaťa, a to nielen z pohľadu rodičov, ale aj z pohľadu pedagógov.

Rodičia si nie vždy uvedomujú, že škola je pre dieťa druhým domovom. Aby dieťa mohlo v škole dobre napredovať, je nevyhnutné a podstatné osvojenie si dobrých návykov vo vzájomnej spolupráci rodičov a učiteľov.

Pre učiteľov je osobitne dôležité naučiť sa vnímať dieťa v jeho individuálnom rodinnom a socio-ekonomickom kontexte, pretože každé jedno dieťa znamená pre niekoho celý svet.

Hosťami 2. ročníka konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO… budú uznávaní odborníci na predškolskú a školskú pedagogiku a psychológiu Jiří Halda a Jan Svoboda. Poskytnú rodičom a učiteľom triezvy pohľad na to, ako pripraviť dieťa na nástup do materskej a základnej školy a ako zvládnuť prijatie detí s rozmanitými zručnosťami, charakterom a rodinným zázemím.

Konferencia vytvára príležitosť nielen vypočuť si prednášky hostí, ale rovnaký priestor poskytuje aj otázkam a diskusii s hosťami. Program konferencie ponúka 4 témy, z ktorých každá bude pozostávať zo 45-minútovej prednášky a 45-minútového priestoru na otázky a diskusiu.

Konferencia, ktorá spája pohľady rodičov a učiteľov na výchovu detí, sa uskutoční 14. marca 2020 v priestoroch Team Up v Bratislave.Počas minuloročnej konferencie, ktorá mala nečakaný úspech, predstavil český vysokoškolský pedagóg a lektor PhDr. Marek Herman témy sebapoznania a dôležitosti pravidiel vo výchove detí. 

„Teší nás veľký záujem o ďalší ročník. Verím, že bohatý program a prítomnosť oboch renomovaných odborníkov na jednom mieste ocenia všetci zúčastnení. Pripravené sú témy ako emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky, aspekty sociálnej zrelosti a jej prejavy, súčasné dieťa a požiadavky školy verzus výchova v rodine a sebareflexia rodiča ako základ zdravej výchovy. Po každom bloku bude dostatočný priestor na diskusiu a otázky. Súčasťou konferencie bude aj autogramiáda Jiřího Haldu, ktorý je spoluautorom knihy Jsi tam, brácho?“ hovorí organizátorka Katarína Rácz z občianskeho združenia ASROW. 

Vstupenky sú v predaji online: https://ohybajmamamko.sk/minikonferencia/vstupenka/

OHÝBAJ MA, MAMKO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top