Záleží nám na tvojom rozvoji

Nový grantový program pre pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl. Možnosť získať až 4 000 eur na svoj osobnostný rozvoj, naplnenie svojich cieľov a podporu komunity. Uzávierka grantovej výzvy je 31. 3. 2020. Viac informácií získate na http://bit.ly/TDPSlovakiaDS