Aj strojopis môže byť zábava

Tipy na zaujímavé weby nielen pre učiteľov

Hacking STEM

Dnešní učitelia sa na nedostatok kvalitných vzdelávacích materiálov a inšpirácií už skutočne sťažovať nemôžu. Roztrhlo sa s nimi vrece. Ak učíte prírodovedné alebo technické predmety, môžete napríklad siahnuť po množstve bádateľsky orientovaných aktivít, pomocou ktorých sa žiaci učia praktickou činnosťou a poučky sú druhoradé. Návody na kompletné spracovanie viacerých tém ponúka aj vzdelávací projekt spoločnosti Microsoft s názvom Hacking STEM. Nechajte žiakov vyrobiť si telegraf, robotickú ruku, seizmograf, veternú turbínu, anemometer, baterku a skúmať oceány. Premena na malých výskumníkov a dizajnérov bude baviť nielen ich, ale aj vás. A to nie je málo. 

Tour Creator

Zaujímavé nástroje využiteľné v školskom vzdelávaní ponúka okrem Microsoftu aj Google. Tentoraz ma oslovila novinka Tour Creator. Umožňuje rýchlu a jednoduchú tvorbu príbehov z 360° fotografií, ktoré nájdete na internete (napr. v Google Street View) alebo si ich pomocou vhodnej aplikácie vytvoríte sami. Do vami vybranej scény môžete pridávať interaktívne anotácie k jednotlivým objektom či vkladať detailné fotografie, ktoré sa zobrazia po kliknutí na zvolené miesto. Na webstránke sa môžete inšpirovať viacerými ukážkami prác iných používateľov. V Tour Creator môžu žiaci spracovať vizuálne i obsahovo pútavý projekt o vybranej lokalite, historickej udalosti a pod.

Typing Club

Vedieť písať na klávesnici rýchlo a bezchybne je dnes už nutnosťou takmer pre každého. Dá sa to naučiť každodenným písaním, prečo tomu však nepomôcť aj cieleným cvičením? Výborným online nástrojom na cvičenie strojopisu, ktorý bude žiakov i baviť, je Typing Club. Obsahuje desiatky cvičení alebo hier, ktoré (čuduj sa svete) nájdete na webstránke špeciálne aj pre slovenčinu. Po prihlásení sa, ktoré je zdarma, môžu žiaci sledovať svoje výsledky a pokrok aj pomocou zbierania tzv. odznakov.

Kompasito

Keď budú deti vedieť o svojich právach, dokážu odsúdiť ich zneužívanie. Keď budeme pracovať s deťmi v prospech ľudských práv, získame si ich rešpekt. A keď sa deti samy začnú zasadzovať o ochranu ľudských práv, dokážu sa podieľať na budovaní lepšieho sveta. Príručka Rady Európy s názvom Kompasito sa vám stane vhodným pomocníkom pri praktickej výučbe etickej výchovy či občianskej náuky. Obsahuje nielen teoretické východiská, ale aj návrhy konkrétnych aktivít na rôznorodé témy. Zároveň pomocou príručky spoznáte inovatívne didaktické metódy, ktoré môžete využiť pri tvorbe vlastných aktivít. 

TEDeD

Krátke edukačné videá projektu TEDeD už snáď netreba ani predstavovať. Viete však, že na webstránke nájdete aj tematické série videí? Jednou z nich je aj Matematika v praktickom živote – Math in real life. Desiatky videí predstavujú vybrané matematické rébusy či hádanky, s ktorými žiaci ďalej pracujú a pokúšajú sa ich riešiť. Nakoľko sú videá v angličtine, uplatnia sa najmä na gymnáziách či bilingválnych školách. 

Aj strojopis môže byť zábava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top