Author : Danica BOŽOVÁ

Ďalšie články: Danica BOŽOVÁ

Biológia, prírodoveda

Mobil ako kladný hrdina

Používanie mobilných telefónov na vyučovaní bolo doteraz takmer vždy spájané len s narúšaním vyučovacích hodín, nepozornosťou

Viac »
Scroll to top