Namiesto prírodopisu biológia v rýchlikovom tempe

biológia – hodinová dotácia

V čase písania môjho príspevku vchádza august do tretej dekády a učiteľom zostávajú posledné dni dovolenky. Aj tu pod Tatrami sa ortuť teplomera pomaly šplhá k tridsiatke. Ale pri pomyslení na učebné osnovy a na časovú dotáciu biológie na ZŠ nastáva v mojej hlave riadna chumelica. Iste nie som jediná, ktorá si kladie otázku: ako to všetko stihnúť?

V minulosti sa žiaci učili v prírodopise o živej i neživej prírode. Po novom máme biológiu, dalo by sa teda predpokladať, že sa bude dotýkať iba živých organizmov. Opak je pravdou. Učivo o neživej prírode zostalo v 8. ročníku, zmenila sa iba jeho časová dotácia zo 66 na 16 hodín! Nad riešením tohto rébusu sa však stačí zamýšľať až o rok. Učivo 5. a 6. ročníka – rastlinstvo a živočíšstvo podľa ekosystémov – je chaotické. Nepoznám žiadneho učiteľa, ani žiaka, ktorému by takýto systém vyhovoval. A zníženie časovej dotácie z dvoch na jednu hodinu týždenne pri nezmenenom obsahu (iba jeho inom usporiadaní) možno prirovnať k snahe preložiť obsah veľkého batoha do batoha s polovičným objemom!

Biológia v 7. ročníku – hodinová dotácia

Venujme sa ale reformnému 7. ročníku. V minulosti sa žiaci celý rok učili o ľudskom tele dve hodiny týždenne (teda 66 hodín ročne). Učiva bolo príliš veľa, preberalo sa do poslednej chvíle. Dosť pre žiakov, dosť pre učiteľov, ale zrejme málo pre tvorcov reformy. Po novom sa má v 7. ročníku preberať okrem ľudského tela aj vnútorná stavba tela stavovcov po jednotlivých orgánových sústavách, ktorú predtým preberali deviataci. Autori reformy sa zjavne riadili nepriamou úmernosťou: čím viac učiva, tým menej času. V 7. ročníku vymedzili pre biológiu v ŠVP iba 1,5 hodiny týždenne, teda 48 hodín ročne. Vedeniu našej školy som vďačná, že biológii pridali pol hodiny týždenne. Napriek tomu budeme musieť postupovať doslova rýchlikovým tempom.

Pred dvoma rokmi mi kolegyňa (vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov) s dobrým úmyslom a snahou predísť zbytočnému stresovaniu žiakov i učiteľa poradila: „Netreba ísť až tak do hĺbky, stačí informovať.“ Áno, ibaže podľa mňa je vyhľadávanie informácií žiakmi nutné, nie však postačujúce. Na prácu s informáciami som dbala už dávno pred spustením reformy. Moji žiaci poznali aj písomky realizované spôsobom: „Použi čokoľvek, okrem suseda“. Môže sa to zdať jednoduché, keď sa však žiak neučí, vyhľadávanie informácií mu zaberie príliš veľa času, takže nestihne odpovedať na všetky otázky. V škole na to doplatí horšou známkou, v živote však môžu byť dôsledky aj horšie.

Dovolím si uviesť aj skúsenosť jedného môjho bežeckého kolegu z júla 2010. Počas jedného z tréningov ho do dolnej končatiny pohrýzol had. Bežal rýchlo, preto si nevšimol, či šlo o užovku alebo vretenicu. Pätnásť kilometrov z terénu domov absolvoval ešte po vlastných, potom však už bol nútený vyhľadať lekársku pomoc. Lekárka na pohotovosti priznala, že sa s takýmto zranením ešte v praxi nestretla. Začala listovať v odbornej knihe a hľadať potrebné informácie. Nakoniec zraneného poslala na traumatologické oddelenie, kde bol patrične ošetrený. V tomto prípade bol postup lekárky akceptovateľný, pretože išlo naozaj o zriedkavé zranenie. Boli by však pacienti spokojní s hľadaním liečebného postupu v literatúre či na webe aj v prípade bežných ochorení a zranení, pri ktorých rozhodujú sekundy? Koľko pacientov by takouto metódou personál ošetril? Aká situácia by vznikla v čakárni? Odpovede si môže dať každý sám…

Veľmi by ma potešilo (a ostatných učiteľov biológie zrejme tiež), keby sa nad uvedenými skutočnosťami zamysleli tvorcovia reformy, ktorí sa zaslúžili o zníženie hodinovej dotácie biológie a o nahustenie obsahu v rámci minimálneho časového priestoru. Verím, že naši žiaci, ale aj príroda, v ktorej žijeme, si zaslúži, aby sa tento krok prehodnotil. 

Nepatrím k tým, ktorí sa vzdávajú. Kdesi som čítala, že „nádej je posledný raj, z ktorého ťa nemôžu vyhnať.“ Tak dúfajme, že vyjadrenie bývalého ministra, že „prax ukáže, čo treba zmeniť a čo upraviť,“ bolo myslené vážne.

Danica BOŽOVÁ
ZŠ Mierová ul., Svit

Namiesto prírodopisu biológia v rýchlikovom tempe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top