Author : Marek BALÁŽOVIČ

Ďalšie články: Marek BALÁŽOVIČ

fyzika
Fyzika

Je ti teplo, dievčatko?

“Neolizujte železné zábradlí, neolizujte ani namrzlé kliky dveří!“ Týmto bezpečnostným hlásením sa prihovára žiakom riaditeľ

Viac »
Fyzika

Pyroraketa

Pyro znamená vo svojej gréckej domovine oheň. Do našich úst a uší sa táto ohnivá  predpona dostáva

Viac »
Fyzika

Hodinky na citróny

Energia je fyzikálny pojem. Naše porozumenie energie sa väčšinou spája s konkrétnymi asociáciami typu svetlo, teplo,

Viac »
Fyzika

Nečakaný odraz

Cez letné prázdniny svet na okamih znovu žil najväčším športovým podujatím – letnou olympiádou v

Viac »
Scroll to top