Hodinky na citróny

Energia je fyzikálny pojem. Naše porozumenie energie sa väčšinou spája s konkrétnymi asociáciami typu svetlo, teplo, čokoláda, prúd vody a podobne. Aj keď ju spomíname často, nemáme jej komplexnú definíciu. Čo vieme, je, že energiu nevieme vytvoriť ani zničiť, len ju občas vieme premeniť na iné druhy energie. Ukážeme vám, ako možno na hodine vytvoriť netradičnú elektrickú batériu spojením citróna a kovových látok.  

V praxi využívame aj slabšie zdroje elektrickej energie, napr. baterky do hodiniek, kalkulačiek, mobilov a pod. Ako ich môže zastúpiť spomínaný citrón? Jednoducho. Môžeme z neho vyrobiť malý, ale plnohodnotný zdroj na podobnom princípe. 

Ako vieme, elektrický prúd je prúdom elektrónov, ktoré sa presúvajú z jedného miesta na iné nejakým prevládajúcim smerom. Batéria je zariadenie, ktoré ich núti cestovať v požadovanom smere. Otázkou je, kde sa v citróne vezmú elektróny s chuťou cestovať jedným smerom. Na to, aby sa objavili, budeme potrebovať okrem samotného ovocia ešte dva drôty z rôznych kovov, napríklad z medi a zinku, ktoré zapichneme do ovocia. Kladné ióny zinku začnú prechádzať do citrónovej šťavy a v zinku tak bude viac elektrónov ako protónov. V medi spôsobí citrónová šťava opačný proces – prebytok kladného náboja. Elektróny sa radi presúvajú na miesta, kde ich je nedostatok. Takže ak dostanú elektróny zinku príležitosť, vycestujú smerom k medi, kde sa cítia vítanejšie. Šťava z citrónu tvorí vodivý roztok, ktorému hovoríme elektrolyt. Poskytuje elektrónom víza na cestu späť. Elektrolyt dotvára okruh elektrónov a umožňuje dopĺňanie ďalších elektrónov na zinkový drôt. Takáto batéria vytvorí napätie niekoľko desatín voltov, čo môžu žiaci odmerať pripojením kovových častí na voltmeter. Úlohou môže byť zistiť, koľko citrónov by bolo potrebných na takýto pohon hodiniek na batérie.

Ak vám zastanú hodinky a hodinári budú mať práve zavreté, je tu ešte jedna možnosť. Navštívte zeleninára.

Marek BALÁŽOVIČ
Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen

Hodinky na citróny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top