Pyroraketa

Pyro znamená vo svojej gréckej domovine oheň. Do našich úst a uší sa táto ohnivá  predpona dostáva najmä na prelome starého a nového roka a to v súvislosti so zábavou, delobuchmi, petardami, či  raketami. Jednoduchú a najmä rýchlu raketu si možno poľahky vyrobiť aj svojpomocne a dokonca ňou možno žiakom demonštrovať niekoľko fyzikálnych poznatkov.  

Na prípravu rakety stačí oceľový drôt, plastová fľaša s uzáverom, injekčná striekačka, lieh a zápalky. Do dna a uzáveru fľaše urobíme otvory, cez ktoré prevlečieme oceľový drôt. Ten bude usmerňovať neskorší pohyb fľaše, preto ho upevníme na jeho koncoch tak, aby sa po ňom mohla fľaša po svojom raketovom štarte bezpečne presúvať. 

Injekčnou striekačkou naberieme približne 1 ml denaturovaného liehu a vstrekneme ho cez otvor v uzávere do fľaše. Necháme fľašu trochu postáť, aby v nej stihli vzniknúť liehové výpary. Potom priložíme k tomuto otvoru horiacu zápalku. 

Zmes vzduchu a liehu vo fľaši sa vznieti a z otvoru v uzávere budú unikať horúce plyny, pričom fľaša sa uvedie do rýchleho pohybu, ktorý má opačný smer ako unikajúce plyny. Pri vznietení horľavej zmesi vo fľaši dochádza k prudkému nárastu teploty aj tlaku. Z otvoru uzáveru fľaše začnú unikať produkty horenia. Tie majú svoju hmotnosť a pohybujú sa so zrýchlením, čo znamená, že na ne pôsobí sila. Táto sila podľa princípu akcie a reakcie je príčinou vzniku reakčnej sily, ktorá ženie raketu opačným smerom.

Princíp akcie a reakcie využívajú nielen silvestrovské, ale aj skutočné rakety lietajúce do kozmu. Rakety majú svoj pôvod práve v prvých ohňostrojoch, ktoré vznikali už v antických časoch v Číne. Pyrotechnici tých dôb boli váženými osobami, mágmi, ktorí dokázali ovládnuť veľké svetelné a zvukové efekty. Staňte sa aj vy dobrým mágom svojich žiakov na hodine. Ale tak ako pri každej pyrotechnike, aj pri pyrorakete buďte opatrní a dbajte na bezpečnosť seba aj svojich žiakov. ν

Marek BALÁŽOVIČ
Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen

Pyroraketa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top