Darčeky od Ježiška?

Niektorým deťom nosí darčeky Ježiško, iným zase rodičia. Ako riešiť vianočné diskusie v triedach?

 V decembri môže podobná diskusia prebehnúť aj vo vašich triedach.

Náš syn je tretiak na základnej škole. Napriek tomu, že už má takmer deväť rokov, ešte verí, že darčeky nosí na Vianoce Ježiško. Nedávno vypukla u nich v triede priamo na hodine na túto tému diskusia. Časť synových spolužiakov a spolužiačok sa začala vysmievať tým, ktorí na Ježiška ešte veria, že sú malé deti, keď ešte veria rozprávkam. Do vzniknutej polemiky sa zapojila aj pani učiteľka a podporila skupinu tých žiakov, ktorí už vedia, že darčeky kupujú rodičia. Náš syn prišiel domov s plačom, že ho majú spolužiaci za hlúpeho, keď si myslí, že darčeky nosí Ježiško. Pani učiteľka mu vraj dokonca povedala, že taký veľký chlapec už by mal poznať pravdu.

Ako rodičom sa nám nepáči, že pani učiteľka necitlivo zasiahla do diskusie detí, resp. že ju nedokázala uzatvoriť spôsobom, ktorý by neranil tie deti, ktoré ešte veria na Ježiška.

Ako podľa vás mala v danej situácii reagovať učiteľka? Mala do diskusie detí zasahovať? Mala povedať, ktorá skupina má pravdu?

Keďže učím na prvom stupni, nie raz som bola postavená pred takúto diskusiu. Nikdy som sa nepostavila ani na jednu zo strán, lebo je to vec rodičov, ako svoje dieťa vedú. Vždy som takúto debatu ukončila záverom, že niekam chodí Mikuláš a Ježiško, niekde darčeky dávajú rodičia a je to rôzne v každej rodine. Vždy si spomeniem na prehlásenie môjho syna, ktorý má teraz už 20 rokov, keď mi v 4. ročníku ZŠ povedal: „Mami, ja viem, že darčeky nenosí Ježiško, len som ti nechcel kaziť radosť, keď na neho stále veríš…“

Regína Hlaváčová Vallová

Ako učiteľka by som v tej chvíli ostala neutrálna, ale s tým, že by som pripravila hodinu, kde by sme zisťovali, ako prežívajú Vianoce deti v iných kútoch sveta (v USA nosí darčeky Santa, v Holandsku je viac oslavovaný Mikuláš atď.). To, že deti veria na darčeky od Ježiška, je dané tým, v akom kultúrnom okruhu a rodine žijú. Ja ako učiteľka neplánujem vstupovať do religiozity rodičov, ale na druhej strane ju nebudem ani podporovať. Ak rodičia dobrovoľne klamú svojim deťom, musia rátať s tým, že jedného dňa sa dozvedia pravdu a nemusí to byť práve citlivým spôsobom. Na Vianoce sa obdarúvame navzájom, darčeky nenosí Ježiško – to je prostá pravda a nemyslím si, že by ju deti nezvládli. Načo im klamať…

Alena Lenková

Hoci je v mnohých školách štandardom servírovanie faktov, v tomto prípade by učiteľ mohol zostať s „prázdnym podnosom“, teda neutrálnym. Otázka nosenia darčekov je pre „Ježiškove deti“ veľmi citlivá a spojená s dôverou k najbližším – k rodičom, preto by sa na to malo ísť postupne. V danej situácii by mohli deti spoločne spísať argumenty v prospech tvrdenia, že darčeky nosia rodičia a tiež v prospech toho, že ich nosí Ježiško. Následne by mali za úlohu získať ďalšie argumenty v prospech, ale i v neprospech svojich tvrdení, pričom využiť by mohli napríklad internet, knižnicu, rozhovory s inými ľuďmi a pod. O opätovne zosumarizovaných tvrdeniach by mohla byť diskusia s otvoreným koncom. Takto by sa deti postupne učili vytvárať si vlastný názor a kriticky myslieť, čo by im podľa mňa dalo do života viac, ako sa v okamihu dozvedieť výsledok, pre mnohých navyše zraňujúci.

Miloš Horváth

Je nutné, aby učiteľ do takejto diskusie zasahoval? A ak áno, nestačí byť v role moderátora, ktorý pomôže udržať rozhovor v medziach slušnosti, aby deti na seba neútočili, počúvali sa a tolerovali rôzne názory? Samozrejme, že dieťa raz bude konfrontované s faktom, že darčeky nosia rodičia (niekedy nie raz, kým tomu uverí). A pre niektoré deti to môže byť spojené so silnou emóciou, ktorú pani učiteľka v príbehu rozhodne nepomohla chlapcovi zvládnuť. Učiteľ nemusí súhlasiť s názormi rodičov, nemusí zdieľať ich vieru alebo nastavenie. Rozhodne by nemal deťom klamať, v tomto ani v iných otázkach. Niekedy však stačí zostať ticho a nechať odpovede na deti samotné, oni si odpovedia tak, aby odpoveď bola na ich úrovni pre nich prijateľná.

Zuzana Burjanová

Učím na 1. stupni… a keď sa u mňa vyskytla podobná debata, zapojila som sa s tým, že u každého je to tak, ako tomu verí a je to tak v poriadku… keďže násilím či vysmievaním nikoho o svojej pravde nepresvedčíme.

Dagmar Sedileková

Môj otec je vysokoškolsky učiteľ. Ako malej mi narozprával milión nezmyslov a nechal ma, nech im verím. Netuším, ako som z toho vyrástla a ani ocko mi to nevie vysvetliť. Viem však, že keď učí a študenti sa ho pýtajú „Ako to je?“, spýta sa ich „A vy si čo myslíte?“. Študenti vymyslia aj 10 alternatív a on im neprezradí, ktorá z nich je správna a či vôbec niektorá. Povie im, nech sa skúsia navzájom presvedčiť, a keď ani tak nedospejú k spoločnému záveru, dá im to na domácu úlohu. V rovnakom duchu by som aj ja dala deťom na domácu úlohu preveriť, ako je to u nich doma. A dopredu by som ich upozornila, že v rôznych domácnostiach to môže fungovať rôzne. Je to podobné ako s večerou – všetky deti budú dnes večer doma večerať, ale nie každú večeru varila maminka a nebudú všetky deti dnes večerať to isté. Sebaistým deťom zosmiešňujúcim plachých spolužiakov by som položila spochybňujúce otázky typy „Ty si u nich doma bol na Vianoce?“, aby každé dieťa mohlo spokojne odísť s rovnakým názorom, ako prišlo, ale aby deti pripravené to spochybniť boli zvedavé, pýtali sa, sledovali, rozmýšľali a v polemikách si trénovali logickú argumentáciu.

Alena Martonová

V dobrej viere často vymyslíme riešenia, ktoré nie sú úplne správne. Pod týmto komentárom sa rozbehla zaujímavá diskusia.

Som učiteľka na prvom stupni. Aj mne sa stala podobná situácia. Deťom som vysvetlila, že darčeky nosí Ježiško a keďže je na svete veľa detí a chce všetkým urobiť radosť, tak rodičia mu niekedy pomáhajú . Jeden chlapec sa nedal prehovoriť, tak som mu povedala, že neposlušným deťom kupujú darčeky rodičia, aby neboli smutné z toho, že ich Ježiško obišiel. A odvtedy vždy, keď je podobná situácia v triede, zareagujem týmto spôsobom a všetky deti zostanú spokojné.

Zuzana Gáborová

Ako rodič by som bola maximálne rozhorčená, že môjmu dieťaťu hovoríte nezmysly! Ten malý chlapček, ktorý si zachoval vlastný názor (podoprený faktami!) napriek tomu, čo hovorí autorita a ostatní spolužiaci, je v mojich očiach malý veľký hrdina.

Alena Lenková

Čiže ak dieťaťu rodičia povedali, že darčeky má od nich, tak si to dieťa má myslieť, že bolo neposlušné? Nie je nefér takto „trestať“ dieťa za niečo, za čo nemôže?

Jakub Lipták

Darčeky od Ježiška?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top