Experimenty na slovenčine

Experimenty na slovenčine (3.)

Inšpirácie na zaujímavé úlohy zo slovenčiny.

Jazyk – nositeľ emócie

Napíšte niekoľko každodenných viet, ktoré neprinášajú adresátovi žiadnu, alebo takmer žiadnu novú informáciu. „Dobrý deň. Ako sa máte? To máme dnes pekne, však? “ „Veď viete, ako to chodí.“ Debata – načo takéto prejavy slúžia? 

Pravopis

Každá skupina dostane k dispozícii text diktátu (najlepšie vo Worde). V texte urobí tri až päť zmien, čo najmenej nápadných. Takých, aby ich ostatné skupiny ťažko zbadali. V druhom kole dostane každá skupina pozmenený (vytlačený ) text, ktorý vytvorila súperiaca skupina. Do určitého času má diktát „opraviť“, Ten istý text dostanú vždy dve súperiace skupiny. Hrá sa turnajovým spôsobom. 

Nakreslite dva veľmi jednoduché, identické obrázky, na ktorých budú vedľa seba stáť tri osemposchodové budovy. Dokreslite do prvého obrázku situáciu „Na všetkých ôsmich poschodiach horelo.“ Dokreslite do druhého obrázku situáciu „Na všetkých ôsmych poschodiach horelo.“ 

Pôvod a vývin slovenčiny

Ktoré slovenské slová sú podľa vás takmer „praslovanské“? Každá skupina napíše zoznam aspoň desiatich tipov. Nezávislá komisia overí prekladom do viacerých slovanských jazykov (www.lingea.sk), či sa takéto, alebo veľmi podobné slovo, v nich nachádza. Ďalším kritériom môže byť preštudovanie etymologického slovníka. 

Nájdite dvojice slov, ktoré v slovenčine a češtine znejú rozlične, ale majú rovnaký význam (šarkan – drak, chrbtica – páteř). Pomocou etymologických slovníkov zistite, ako sa tieto slová do slovenčiny a češtiny dostali. Keď takto preskúmate dostatočne veľa dvojíc, čo by ste vedeli povedať o historických a kultúrnych podobnostiach a odlišnostiach, ktoré vplývali na vývoj týchto jazykov? 

Ovládate nejaké nárečie alebo slang? Napíšte v ňom krátky text, napríklad vtip alebo opis nejakej kratšej činnosti či udalosti.

Experimenty na slovenčine (3.)
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin