Smart schools

Smart schools

Predpokladám, že viacerí poznáte koncept Smart City. Je založený na myšlienke využívať najmodernejšie technológie, internet vecí a tzv. big data na efektívne riadenie mesta. V „smart mestách“ sú inteligentne riadené križovatky, hromadná doprava či verejné osvetlenie. Aplikácia na telefóne vám ukazuje voľné parkovacie miesta. Keď nájdete výtlk na ceste alebo nelegálnu skládku, na dva kliky to oznámite starostovi (aj s fotografiou a súradnicami). Nové stavby sú nízkoenergetické, mestská zeleň je zalievaná presne podľa potreby, kamerové systémy vybavené umelou inteligenciou sledujú dianie na uliciach a zvyšujú bezpečnosť verejných priestorov.

Už viackrát som uvažoval o tom, či by mohli existovať aj smart schools a ako by asi mohli vyzerať. Viem, že mnohé školy sú už dnes vybavené rôznou technikou a že IKT sa využíva vo vyučovacom procese. No zdá sa mi, že koncept smart schools by mohol ísť oveľa ďalej. Moderné technológie by sa dali využívať nielen na hodinách, ale aj na efektívne riadenie celej školy. Možno by sme s ich pomocou dokázali zefektívniť správu budovy (energie, osvetlenie, kúrenie), dochádzkový systém, vedenie školskej agendy, školskú knižnicu, školskú jedáleň, komunikáciu vedenia s učiteľmi, učiteľov so žiakmi, školy s rodičmi, ale aj získavanie spätnej väzby od učiteľov, žiakov, rodičov a pod. A čo big data? Aké údaje by bolo užitočné v škole zbierať a analyzovať? Aké dáta o učiteľoch, žiakoch a rodinách by sme sa mali snažiť dať do kauzálneho súvisu? A ako by sme ich mohli využívať na zlepšenie fungovania školy a na dosahovanie lepších výsledkov?
Aký by sme na to všetko potrebovali hardvér (kamery, čipy, tablety, mobily…) a aký softvér (školský informačný systém, vlastné mobilné aplikácie, umelá inteligencia…)?

Porozmýšľajte a napíšte mi svoje nápady a vízie. Som veľmi zvedavý.

Smart schools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top