Koľko mejkapu znesie škola?

Make-up v škole

Keď učitelia riešia, že sa žiačky na prvom stupni maľujú

Na Facebooku sa v jednej z učiteľských skupín objavil príbeh, ktorý rozprúdil dlhú a zaujímavú diskusiu. V redakcii nás reakcie respondentov zaujali natoľko, že sme sa rozhodli príbeh a niektoré odpovede uverejniť aj v DOBREJ ŠKOLE.

Milí kolegovia, poraďte mi, prosím, ako reagovať na SMS-ku od matky mojej žiačky: „Viktória bude chodiť do školy namaľovaná, či sa vám to páči alebo nie!“ Podotýkam, že ide o 9-ročnú žiačku ZŠ.

Mnoho respondentov bolo pohoršených a navrhujú potrestanie žiačky podľa vnútorného poriadku školy či riešenie problému na pedagogickej rade. 

Ak vnútorný poriadok vašej školy používanie mejkapu zakazuje, tak ho žiačka porušuje a z toho sa môžu vyvodiť dôsledky. SMS-ku si treba uchovať.

Katarína Ďurišová

Problém by som riešila na pedagogickej rade.

Karolína Hukelová

Text odpovede: „Oznamujem vám, že vaša dcéra porušila školský poriadok tým, že si maľuje tvár.“ To stačí, poriešite ju uznesením pedagogickej rady a hotovo.

Ján Majsniar

Myslím si, že nie je na prospech 9-ročnému dieťaťu, aby do školy chodilo vymaľované. Deti majú byť deťmi. Som presvedčená, že problém má matka, ktorá si ho ventiluje na dieťati.

Dagmar Sedíleková

V škole vždy platili a verím, že aj dnes platia isté pravidlá. Nemyslím si, že je to zásah do duše dieťaťa, ak škola s podobnými výstrelkami nesúhlasí. Vo vyspelých krajinách deti nosia uniformu a nikto neprotestuje. K tej uniforme sa žiadna žiačka nemaľuje a ani si nefarbí vlasy. Ja si myslím, že naše deti len skúšajú, či sa im to podarí. Veď sa len pozrite, ako to je v reálnom živote: v banke – uniforma, na letisku – uniforma, na čerpacej stanici – uniforma a nikto sa nebúri. Čo sa v mladosti naučíš…

Mária Fialová Hradovská

Pokiaľ je v školskom poriadku stanovené, že žiaci chodia do školy bez výstredného upravenia vlasov a tváre, tak mamičke pošlem SMS: „Viktória bude chodiť do školy upravená v súlade so školským poriadkom, či sa vám to páči alebo nie!“ A dievčinku pošlem za školským psychológom. 9-ročné dievča namaľované v škole asi nebude práve vhodným príkladom pre ostatné deti a aj pozornosť v triede sa tým obmedzí.

Kvetka Jonášová

Tiež si myslím, že je správne, ak sú pre deti, žiakov určené hranice. Ani dospelí, hoci sú slobodní, nemôžu robiť, čo chcú… Všade sú pravidlá… Kto porušuje pravidlá, je nejakým spôsobom potrestaný. Vždy to tak bolo a bude. Za to, že učitelia musia rešpektovať pravidlá školy, ich nemôže nik osočovať. Tiež majú niekoho nad sebou. A pokiaľ dáme žiakom možnosť robiť si, čo chcú a nenaučia sa hodnotám a pravidlám, tak svet pôjde ďalej dole vodou.

Ľubica Kováčová

„Viktória bude dodržiavať pravidlá školy a ak sa vám to nepáči, dajte si ju do inej školy.“

Tatiana Stehlíková

Istá časť respondentov by sa porozprávala osobne s matkou žiačky alebo so žiačkou samotnou. 

Hlavne by som si s matkou nepísala SMS-ky, ale pozvala by som si ju do školy na osobný pohovor.

Adriana Spustová

Sústreďte svoju pozornosť na učenie. Čo sa týka esemesky, riešila by som to osobným rozhovorom s jej matkou.

Ivana Ondrušková

Riešil by som to spolu s dieťaťom a snažil sa zistiť, v čom je problém. Ak je to výstrelok, tak riešime výstrelok, ak je to spôsob, ako preklenúť problém, tak tou cestou…

Peter Lengyel

Niektorí účastníci diskusie v danej situácii nevidia problém alebo by podobné rozhodnutia prenechali dieťaťu a rodičom. 

Nechápem, v čom je problém, ak sa maľuje, pokiaľ sa učí a správa sa, ako sa má… Ak je slušná a píše si úlohy, v čom je problém? Že má namaľované oči? Nechty? Že má tetovanie či náušnice? Je to zbytočný konflikt, ktorý neprospeje nikomu.

Ľudovít Sebelédi

Nám chodia dievčatká namaľované už do škôlky a nie je čo riešiť, dokonca ani v školskom poriadku to nemáme, keďže nikto nepredpokladal, že by malé dievčence v predškolskom veku mohli týmto porušovať školský poriadok. Keď to rodič dovolí, nič s tým nenarobíme…

Ingrid Horváthová Dudášová

Keď rodiča súhlasia, aby si 9-ročné decko machlilo tvár, čo narobíš? A čo ďalej? S čím budú rodičia súhlasiť?

Milan Masarovič

Nechápem, prečo si robíte zbytočné problémy. Ak vám to nerieši vnútorný poriadok školy, nie ste jej matka…

Ján Holub

Čo si mamička vychová, to bude mať, žiaľ.

Silvia Homlik

Cítim v tejto debate nadradený prístup k deťom i k rodičom. Bavíte sa o dieťati ako o veci. Naozaj školstvo stojí na tom, či 9-ročné dieťa má alebo nemá právo na mejkap? Dieťa nie je majetkom štátu ani majetkom školy, ba ani majetkom rodiča, dieťa je svoje. Úlohou učiteľa je poskytnúť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby, plus postarať sa o podnetné, bohaté a diverzifikované prostredie. Súdiť, posudzovať, trestať a hodnotiť osobu dieťaťa, na to nemá učiteľ morálne právo. Škola nemá byť ani úrad, ani fabrika a učiteľ nemá byť pohŕdavý úradník či policajt,ani väzenský dozorca, nie je nadčlovek. Pýcha, ktorou prekypuje učiteľský stav a prístup, je pravou príčinou toho, že učiteľ nemá spoločenskú prestíž, že verejnosti je ukradnuté, či sú dobre zaplatení. A mne po takýchto debatách tiež. Učiteľské remeslo vymrelo, stalo sa z neho povolanie pre ventilovanie osobnej frustrácie. Nikto iný, ako sami učitelia neublížili školstvu viac. Je tragédiou tejto krajiny, že má len promile skutočných učiteľov.

Anton Adamčík

To fakt sme ešte niektorí v 17. storočí, že ideme deťom a rodičom diktovať, ako majú vyzerať, čo si majú obliecť alebo ako si prefarbiť vlasy? Nechajte ľudí, aby sa vyjadrili – v akomkoľvek veku, ak to nikoho iného neobťažuje.

Gabriel Kalný

Prejsť na ďalšie skutočné príbehy zo školského prostredia.

Koľko mejkapu znesie škola?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top