Komentár k OPŠ 372

OPŠ 372: Let na severovýchod

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Lietadlo vyštartovalo z lietadlovej lode kotviacej v Guinejskom zálive na priesečníku nultého poludníku s rovníkom a vydalo sa severovýchodným smerom. Kade poletí, ak pilot neustále bude udržiavať presne severovýchodný kurz?

Komentár

Najskôr asi každému napadne, že lietadlo letiace stále na severovýchod obletí zemeguľu po jednej z hlavných kružníc a doletí na miesto, z ktorého vyštartovalo. To však nie je správna odpoveď. Ak by sa malo lietadlo vrátiť na miesto, z ktorého vychádzalo, muselo by občas smerovať viac na juh ako na sever. Lietadlo v skutočnosti nepoletí po kružnici, ale po špirále, ktorá sa v navigácii nazýva loxodroma. Bude sa čoraz viac približovať k severnému pólu. V teórii táto krivka nikdy nedosiahne bod znázorňujúci severný pól – donekonečna sa bude točiť okolo neho a približovať sa mu. V praxi by však lietadlo skončilo na severnom póle.

Komentár k OPŠ 372

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top