Komentár k OPŠ 370

OPŠ 370: Mlyny v našom jazyku

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Mlyn je zariadenie (kedysi samostatná budova), v ktorej sa z obilných zŕn vyrába múka. Mlyny už z nášho bežného života takmer vymizli, ale v jazyku ich máme stále dosť. Asi už ste počuli niekoho povedať „kto skôr príde, ten skôr melie“. Nájdite čo najviac prísloví, porekadiel, frazeologizmov či slovných spojení, v ktorých sa vyskytujú slová mlyn, mlynár, mlieť a pod. (Je ich viac, ako by ste si možno mysleli.) A pokúste sa aj vysvetliť, ako vznikli (od čoho sú odvodené).

Komentár

kto skôr príde, ten skôr melie
Tiež: kto skôr do mlyna donesie, tomu skôr melú
Význam: zrejmý
Pôvod: Mlynár zvyčajne mlel jednotlivým gazdom obilie v tom poradí, v akom ho doniesli do mlyna.

biely ako mlynár
Význam: zrejmý
Pôvod: Zamestnanci mlyna boli často bieli od múky.

ocitnúť sa medzi dvomi mlynskými kameňmi
Význam: dostať sa do nepríjemnej situácie
Pôvod: Obilie sa v mlyne mlelo tak, že sa privádzalo medzi dva krútiace sa ploché kamene (tzv. mlynské kamene), ktoré ho medzi sebou drvili.

zomlelo ho to
Význam: nezvládol to, zmenilo ho to (negatívne), podľahol tomu
Pôvod: viď predošlý frazeologizmus.

bola to voda na jeho mlyn
Význam: hodilo sa mu to, vyhovovalo mu to
Pôvod: mnoho mlynov bolo vodných, t. j. ich mlynské kolesá boli poháňané vodou z potoka či rieky, ktorá bola privádzaná na koleso s lopatkami, ktoré poháňalo mechanizmus otáčajúci mlynskými kameňmi.

prispieť svojou troškou do mlyna
Význam: priložiť ruku k dielu, prispieť k nejakému snaženiu.
Pôvod: nie je nám známy.

boj s veternými mlynmi
Význam: márna snaha, boj s nesprávnym alebo imaginárnym nepriateľom
Pôvod: Miguel de Cervantes Saavedra vo svojom románe Don Quixote zobrazil naivného šľachtica, ktorý so svojím sluhom putuje po svete a angažuje sa v rôznych záležitostiach. V jednej zo scén bojuje s veternými mlynmi, v ktorých mylne vidí svojich nepriateľov.

ide mu jazyk ako mlyn, tiež „melie“
Význam: hovorí bez prestania, rýchlo
Pôvod: v čase, keď bolo potrebné pomlieť obilie z úrody, išli mnohé mlyny na plné obrátzky a nepretržite dlhú dobu.

božie mlyny melú pomaly, ale isto
Význam: keď sa niekto dopúšťa nesprávneho konania, skôr alebo neskôr ho za to Boh určite potrestá.
Pôvod: V biblii nie je o „božích mlynoch“ nikde reč. Ide zrejme o ukážku ľudovej slovesnosti, avšak veľmi starú. Túto ľudovú múdrosť totiž spomína už Plutarchos vo svojom spise Moralia v 1. storočí nášho letopočtu.

aký mlynár, taký mlyn
Význam: naše vlastnosti sa premietajú do toho, ako vyzerá naše okolie (byt, dom, záhrada, kancelária, auto…)

po staršom do mlyna a po mladšom do kostola
Našli sme aj toto ľudové porekadlo, ale priznáme sa, že jeho význam a pôvod nám nie je celkom jasný. Vám áno?

Komentár k OPŠ 370

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top