Komunálne voľby boli aj o školstve

Komunálne voľby boli aj o školstve

Účasť voličov v komunálnych voľbách býva nižšia ako v parlamentných. Ľudia majú zrejme pocit, že v týchto voľbách nejde o veľa. Existuje však jedna skupina občanov, resp. profesijná skupina, ktorej v týchto voľbách možno ide o viac ako v tých parlamentných. Sú to učiteľky a učitelia materských a základných škôl a zamestnanci rôznych školských zariadení. Mestské a obecné samosprávy vykonávajú totiž voči týmto školám a školským zariadeniam zriaďovateľskú funkciu, čo je vážna vec. Zahrňuje právo zriaďovať a rušiť školy a školské zariadenia, ale aj povinnosť financovať ich, či už z podielových daní (originálne kompetencie), alebo prerozdeľovaním peňazí od štátu (prenesené kompetencie). Zároveň majú miestne samosprávy právo spolurozhodovať o obsadzovaní funkcií riaditeľov škôl a škol­­ských zariadení vo svojej pôsobnosti. Sú to všetko významné kompetencie a prax ukazuje, že mestá a obce s nimi nakladajú rôzne. Mnohé vzorne, no viaceré priam exemplárne nekompetentne. Hádam celé Slovensko sledovalo dlhotrvajúce konflikty medzi starostom a základnou školou v Cejkove. Vďaka dokumentárnemu filmu Eda Cichu sme sa dozvedeli o boji dnes už bývalej primátorky Humenného Jany Vaľovej so základnou umeleckou školou. V tejto veci dala Slovenská komora učiteľov dokonca podnet na generálnu prokuratúru. Anka Chlupíková, úžasná riaditeľka Základnej školy v Novákoch, by vedela rozprávať o „spolupráci a podpore“ zo strany mestského zastupiteľstva. To, čo zažívajú mnohé základné školy na úrovni miest a obcí, poznajú stredné školy zo vzťahov so župami. Široko medializovaný bol prípad učiteľa (dnes poslanca NR SR) Ota Žarnaya z Obchodnej akadémie v Košiciach, ktorý po odhalení podozrivého hospodárenie svojej školy prišiel o mies­to. Už dlhšie prebieha spor o menovanie riaditeľa medzi županom Trnkom a Školou úžitkového výtvarníctva v Košiciach. A to všetko je zrejme iba špička ľadovca – ktovie o koľkých ďalších konfliktoch nevieme.

Zatiaľ sa zdá, že výsledky volieb by mohli v mnohých mestách a obciach priniesť obrat k lepšiemu. Uvidíme, či aj pre školy a školské zariadenia.

Komunálne voľby boli aj o školstve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top