Máme relaxačnú miestnosť

Máme relaxačnú miestnosť

Kedysi sme mali v škole spoločenskú miestnosť, ktorú využívali len učitelia a aj to len niekoľkokrát za rok. Zuzana Perdíková, absolventka Komenského inštitútu, z nej spravila spoločne so žiakmi relaxačnú miestnosť. Sami ju zariadili, vyzdobili, zabezpečili na ňu peniaze s pomocou Ligy za duševné zdravie a dokonca si ju aj žiaci sami upratujú. Hoci máme v škole dobrovoľné prezúvanie, no v tejto miestnosti je povinné (prípadne sa musíte vyzuť) a učiteľa kontroluje slušnou formou práve žiačka, ktorá upratuje.

Miestnosť sa neustále vylepšuje. Trebárs časť lavíc je vyrobená z obalov na súčiastky výťahu, ktoré boli určené na vyhodenie. Naozaj v nej prebiehajú riadené relaxácie a časom sa stala takou obľúbenou, že medzi učiteľmi sa zvádza boj o to, kto v nej bude aj učiť. Je prekvapivé, čo spraví s atmosférou na hodine slušný priestor, ktorý nepripomína školu. Po niekoľkých hodinách v takomto príjemnom priestore je návrat do klasickej triedy krutý pre žiakov, ale aj učiteľov, o čom vedia najlepšie rozprávať učitelia etickej výchovy, ktorí sa v nej po mesiaci striedajú.

Máme relaxačnú miestnosť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top