Médium je posolstvo

médiá a vzdelávanie

Táto poznámka Marshalla McLuhana pôsobí radikálne.  Ale pozor: nehovorí o tom, že televízia či internet sú nejakým posolstvom. Neruší klasické rozlíšenie medzi formou a obsahom. Médiom je podľa McLuhana akékoľvek „rozšírenie našich schopností“. Môže to byť kladivo, jazyk, televízia i nová myšlienka (inovácia). Posolstvo zasa chápe ako zmeny, ktoré to so sebou prinesie. Všimnime si, že tým odpovedal na otázku, prečo si technologické inovácie v oblasti médií automaticky spájame s revolúciou a rôznymi obrazmi „nového človeka“.

Keď príde reč na revolúciu, je na mieste skepsa. Spomeňme napríklad  „Colleges of the air“, ktoré v 20. rokoch minulého storočia spustil Harvard. Išlo o šírenie prednášok cez veľmi krátke vlny. Noviny vtedy písali, že „rádio sa stane hlavným nástrojom vzdelania“, deti budú získavať informácie dokonca aj na ulici s prenosnými prijímačmi. Ešte väčšie očakávania vzbudilo rozšírenie televízie po 2. svetovej vojne. S tým rozdielom, že okrem škôl malo tentoraz zaniknúť aj to rádio. 

Dnes nás „revolúciou“ ohrozuje internet. Krstným otcom myšlienky online kurzov zadarmo (MOOC) je Sebastian Thrun zo spoločnosti Udacity. Otvorené online kurzy mali mať poten-ciál „vytiahnuť masy ľudí z biedy“. Najdrahšie univerzity sveta sa mali stať vďaka beplatným online kurzom prístupné všetkým. Prvé dáta však nie sú príliš optimistické: kurzy ukončí iba asi 7 % zapísaných. Ružovo to nevyzerá ani s pomocou biednym. Drvivá väčšina absolventov sú ľudia s titulom. Vo svetle týchto skutočností S. Thrun situáciu s fenoménom MOOC komentoval priamo: „Boli sme na obálkach všetkých magazínov, no zároveň mi je jasné, že túžby z tých článkov nevieme naplniť. Máme produkt o ničom.“ 

Zdá sa, že cena ani forma vzdelávania nerozhoduje. Prístupné je iba tým, ktorí sú zaň ochotní zaplatiť vlastnou (myšlienkovou) prácou.

Médium je posolstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top