O cudzincoch a EÚ

O cudzincoch a EÚ

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov

Hrdinovia

Metodická príručka prináša vzdelávací modul a skúsenosti organizácií Človek v ohrozeníOutward bound Slovensko so vzdelávacím programom, ktorý využíva zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo na posilnenie mladých a ich osobný rozvoj. Nájdete v nej informácie o tom ako prebiehala príprava tímu inštruktorov, ako a prečo môže dobrovoľníctvo fungovať a posilňovať mladých zo sociálne vylúčených komunít. Obsahuje aj zdieľanie skúsenosti inštruktorov – čo konkrétne fungovalo a čo bolo výzvou. Príručka obsahuje aj opisy jednotlivých blokov a aktivít.

SK Dejiny

Ak ste učiteľom dejepisu, alebo sa len zaujímate o históriu Slovenska, určite vás poteší online archív relácie RTVS s názvom SK Dejiny. Nájdete v ňom všetky doteraz odvysielané časti populárno-náučných diskusií. Venujú sa rôznym témam a osobnostiach našich dejín – Milan Rastislav Štefánik, Oslavy a štátne sviatky, Rodina a jej premeny, Príbeh Slovenska očami zahraničných historikov, Vznik štátu Čechov a Slovákov a pod. Potešiť vás môže aj slovenský blog dejiny.weebly.com

Cudzinci v našich školách 

Na školách sa čoraz častejšie stretávame s deťmi, ktoré sa narodili mimo Slovenska a slovenčina nie je ich rodným jazykom. Ako im pomôcť začleniť sa a ako predchádzať nedorozumeniam či sklamaniam? Pomôcť vám môžu aj publikácie a metodické príručky českej organizácie Meta, o.p.s., ktoré sú voľne dostupné na ich stránke. Na to, aby ste príručky využili, nemusíte mať v triede ani žiakov z koreňmi v zahraničí. Príručka Jaká je škola u mně doma prináša zaujímavé rozhovory so žiakmi a študentmi z rôznych krajín sveta, s ktorými môžete pracovať na geografii, náuke o spoločnosti či etickej výchove. 

Hravo o Európskej únii

Povedomie slovenskej spoločnosti o Európskej únii a jej fungovaní je na nízkej úrovni a často je sprevádzané rôznymi mýtmi. Ak učíte o EÚ na náuke o spoločnosti alebo geografii, určite vám pomôžu vzdelávacie materiály na oficiálnej stránke EÚ, ktoré sú voľne dostupné aj v slovenčine. Na strednej škole môžete siahnuť aj po publikácii Mýty o európskej integrácii

Programovanie pre deti

V Surfujte s nami sme si už predstavili množstvo vzdelávacích zdrojov venovaných programovaniu a rozvoju algoritmického myslenia. Keďže ich nie je nikdy dosť, možno vás poteší aj slovenská webstránka viemeprogramovat.sk. Obsahuje online hry a cvičenia, ktoré môžete využiť priamo na vyučovacej hodine, alebo ich žiakom zadať na prácu doma.

O cudzincoch a EÚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top