Kontaktujte deti so svetom

Kontaktujte deti so svetom

Škola by mala byť cestou spoznávania sveta, okolia a prípravou na budúcnosť. Prinášame vám niekoľko tipov, ktorými môžete prepojiť vzdelávanie s reálnym okolitým svetom.

1. Zahoďte strach z reality

Mnoho pedagógov radšej zostáva v škole, lebo je to istota. Jednak z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska nepredvídateľných situácií. Ak by sme však rozmýšľali rovnako „v civile“, asi by sme žili len vo svojom mikrosvete. Žiaci potrebujú zažívať život vonku a vy potrebujete, aby to dokázali „bez ujmy“. Skúste to skĺbiť a jednoduchými úlohami, výzvami ich to postupne naučíte. Najskôr to možno bude zvláštne, ale časom zistíte, že to má svoje čaro.

2. Ťažte zo situácií

Dajte vonku úlohy k svojmu predmetu, ale nebráňte sa ani iným témam. Bezdomovec, alkoholik či vulgárny okoloidúci vás možno zaskočí nadávkou či hlúpou poznámkou, je to však skvelá príležitosť, ako si so žiakmi sadnúť a incident rozobrať. Majte oči otvorené, rozprávajte sa so žiakmi o zeleni, architektúre, pýtajte sa ich na to, či sa na danom mieste cítia dobre alebo sa ich spýtajte, ako by to tam chceli inak. Nič nepokazíte, keď budete „hľadať“ hoci aj pred mestským úradom matematiku, fyziku, vlastivedu, či biológiu. Uvidíte, že zrazu zistíte, aké súvislosti a asociácie žiaci majú.

3. Dajte deťom úlohy s náhodnými okoloidúcimi

Nechajte deti v úlohách komunikovať s okoloidúcimi. Uvidíte tú synergiu, keď pri jednoduchej otázke, ktorú deti položia okoloidúcemu, budú musieť využiť zdvorilosť, zrozumiteľný jazyk, „čarovné slovíčka“. Okrem toho zažijú úspech, odmietnutie, zvláštne reakcie, obdiv a možno aj pokarhanie. Ak si trúfate, skúste túto úlohu v zahraničí. Niet lepšieho kontaktu s cudzím jazykom! Nezabudnem ako vo Viedni žiačka žiadala cudziu ženu o nakreslenie zvieraťa a slovko „animal“ vyznelo ako „any mail“. Po tom, ako žiačka získala zavináč miesto slona, si uvedomila svoju chybu, ktorú už nezopakovala. Schválne – koľkokrát by ste ju v škole opravovali?

4. Cestujte verejnou dopravou

Pojazdný cirkus v podobe školského autobusu je bezpečnou formou prepravy. Avšak nevedomky deťom servírujeme na tácke bezstarostnú dopravu, ktorá ich v budúcnosti nečaká. Pokiaľ je to možné a účelné, nebojte sa využiť hromadnú dopravu – vlak, metro, električku. Je to síce adrenalín, ale uvedomte si, že ani deti sa nechcú dobrovoľne stratiť. Ak žiakov infiltrujete medzi ostatných cestujúcich, postupne sa naučia aj to, ako sa majú správať. Nebude to hneď na prvý raz, ale časom sa to naučia. Ak cestovanie spojíte aj s vysvetľovaním toho, kde si nájdu spojenia, ako používať nástupištia, kde sa dá kúpiť lístok a podobne, dáte im obrovskú devízu do budúcnosti.

5. Využívajte „jalový“ čas

Dvojhodinový pobyt v autobuse, či vlaku môžu deti využiť na hranie hier na mobile, ale aj na pozorovanie okolia. Skúste dať deťom počas cesty úlohu v skupinkách na niečo prísť alebo im dajte jednoduché úlohy do vlaku a uvidíte, ako ich to spojí. Už jednoduchá hra, keď deti súťažia v počte predmetov, ktoré vidia z okna, napríklad na písmenko „s“, zabaví malých aj veľkých. Podstatou ani nie je reálny výsledok či správna odpoveď, ale skôr diskusia, tvorba nápadov a vzájomná komunikácia.

6. Venujte rovnako čas histórii ako budúcnosti

Skúste miesta svojich exkurzií smerovať nielen do múzeí, kde vidíme „čo bolo“, ale aj do centier, ktoré zachytávajú smery, ktorými sa uberá technika a inovácie. Technológie je možné vidieť hlavne v automobilkách, závodoch, ale je možné si ich vyskúšať aj v rôznych technických centrách, kde žiaci môžu pracovať s programovaním, robotmi, v televíznom štúdiu. Pohľadom do budúcnosti môžu byť aj trendy v ekológii, spracúvania údajov, inovácie vo vzdelávaní či cestovaní.

7. Chodievajte do zahraničia

Aj keď je na Slovensku dostatok atrakcií, pobyt v zahraničí zdokonaľuje deti nielen v jazyku, ale aj v schopnosti pohybovať sa v odlišnom kultúrnom prostredí. Rozprávajte sa veľa o veciach, ktoré inde fungujú, skúste nachádzať v zahraničí pozitívne príklady, ktoré by bolo možné realizovať aj doma. Na zahraničných zájazdoch sa veľmi dobre otvárajú témy tolerancie, xenofóbie, rasizmu. Je dobré, aby si deti z času na čas uvedomili, ako je to byť cudzincom.

8. Dávajte deťom kombinované úlohy

Každý učiteľ učí jeden predmet, avšak život je splynutie všetkého vo vzájomnosti. Tak by mali znieť aj úlohy, ktoré prinútia deti využiť poznatky z rôznych oblastí do jedného výsledku. Môže to byť zostrojenie ničoho, rozpohybovanie alebo vytvorenie niečoho. Raz deti dostali nakúpiť bagety pre celú skupinu. Najprv museli zohnať peniaze, potom museli nájsť vhodný obchod, vypočítať, koľko potrebujú peňazí a nakoniec ich kúpiť a odniesť. Niektorí hrali divadlo, za ktoré vyzbierali do klobúka, ostatní hľadali „dobrých ľudí“, ale všetci si nejako poradili.

Nech už zvolíte akékoľvek metódy, tou najdôležitejšou bodkou je rozhovor o tom, čo ste videli, zažili a tiež učiteľ v svetle normálneho bežného človeka. Vtedy dokážete dať deťom skutočný kontakt s realitou.

Kontaktujte deti so svetom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top