O kultúre smrti, maturite z matematiky a vplyve učiteľa

KULTÚRA SMRTI?

Tak sme sa z učebnice náboženstva pre 8. ročník ZŠ dozvedeli, že veľká časť obyvateľov Slovenska propaguje kultúru smrti. Mimochodom, tvrdia to predstavitelia náboženstva, ktoré je (minimálne pri pohľade zvonku) smrťou priam posadnuté. Náboženstva, ktorého hlavným symbolom je mŕtvy (umučený) muž, ktoré neustále rieši smrteľné hriechy, posledný súd, posmrtný život, peklo, očistec, zázračné vstávanie z mŕtvych, posledné pomazanie, zádušné omše. Náboženstvo, ktoré uctieva ako relikvie kúsky mŕtvych tiel a hlása heslo „memento mori“.

ČESI MENIA MATURITU

Istá skupina ľudí sa už niekoľko rokov snaží presadiť u nás zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky. Ako jeden z podporných argumentov často uvádzajú aj skutočnosť, že povinnú maturitu z matematiky schválili aj v susednom Česku. Tento argument však už nebudú môcť v budúcnosti využívať. Robert Plaga, súčasný český minister školstva má totiž voči tomuto rozhodnutiu svojej predchodkyne K. Valachovej vážne výhrady a po konzultácii s mnohými odborníkmi predložil do vlády návrh na zrušenie povinnej maturity z matematiky. Presnejšie, na jej nezavedenie, keďže prví maturanti mali z matematiky povinne maturovať až v roku 2021. Už nebudú. Zdravý rozum zvíťazil (v ČR).

AKÝ JE VPLYV UČITEĽA?

Na nedávnej konferencii EDUMETRIA 2019 prezentovala Ľ. Habodászová zaujímavé analýzy dát z Testovania 9, zamerané na vplyv rodiny a socio-ekonomického statusu žiakov na ich školskú úspešnosť. Vyplynulo z nich, že na výsledky žiakov majú kľúčový vplyv faktory ako príjem rodiny, vzdelanie rodičov a rôzne iné formy znevýhodnenia. Smutným záverom vyplývajúcim z dát bolo, že ak sú uvedené faktory prítomné, škola a učitelia sú v našich podmienkach takmer bezmocní. Dieťa je predurčené zlyhať.

O kultúre smrti, maturite z matematiky a vplyve učiteľa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top