Obrazy (proti) extrémizmu

Po zaznamenaní volebného úspechu strany Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko v parlamentných voľbách v roku 2016 a po zverejnení správ, že táto politická strana a jej názory vyvolávajú sympatie najmä v radoch mladých ľudí, narástla u nás na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave  chuť spraviť niečo proti tomu, aby sa v krajine a medzi mládežou zvyšoval vplyv pravicového extrémizmu vyvolávajúceho strach, agresivitu a nenávisť. Chceli sme zareagovať nielen spôsobom občianskym, ale aj odborným – filmologickým. Lebo sme presvedčení, že treba bojovať s populistickými receptami, s radikalizmom. Napríklad  formou prevencie, rozhovormi, prehlbovaním vzdelania a vedomia súvislostí. Naša ponuka vychádza z presvedčenia, že audiovizuálne umenie nám môže pomôcť lepšie pochopiť svet.

Tak vzniklo puzdro obsahujúce dva DVD nosiče a booklet/príručku s textami k jednotlivým témam a jednotlivým filmom, s otázkami, ktoré by bolo možné predebatovať v diskusiách s mladými ľuďmi.  Na DVD je súbor 16 krátkych slovenských filmov zoradených do ôsmich tematických okruhov, ktoré sa dajú využiť ako názorný doplnkový materiál na hodinách dejepisu, občianskej náuky, náboženstva, etiky… A najmä môžu poslúžiť ako úvod do diskusie medzi študentmi a pedagógmi.

Celý booklet a viac informácií o projekte

Zámerom je posilnenie historického povedomia mladých ľudí, scitlivenie vnímania a porozumenia starým aj novým audiovizuálnym reprezentáciám kľúčových tém dotýkajúcich sa problematiky extrémizmu: mediálnej manipulácie, rasovej a etnickej neznášanlivosti, nacionalizmu, holokaustu, politickej moci, strachu zo sexuality a inakosti, náboženskej intolerancie a života v exile. Každú tému zastupuje dvojica filmov, ktorá funguje na báze medzigeneračného dialógu: dokumentárny (hraný, animovaný) film vyrobený v profesionálnych podmienkach v rokoch 1946 až 1989 a (ex)študentský film Filmovej a televíznej fakulty VŠMU vytvorený po roku 1995.

Tieto dve časové línie výberu filmov – jednak sprístupnenie starých, archívnych filmov, ktoré doteraz nevyšli na DVD, ani ich nie je možné vidieť v bežnej distribúcii, jednak predstavenie študentských filmov, ktoré svojím nezaťaženým pohľadom aktualizujú spoločensky pálčivé témy a majú tak potenciál osloviť práve mladých divákov – považujeme za podnetné pri ilustrovaní historického posunu v reprezentácii daných tém, v opakovaní či prekonávaní predsudkov a stereotypov.

Projekt sme predstavili na niekoľkých filmových akciách, absolvovali sme aj nejaké prednášky na školách, úspešne sme ho ponúkli viacerým stredoškolským pedagógom. Boli by sme však radi, keby sa dvoj-DVD s prehľadnou príručkou dostalo k viacerým učiteľom, do viacerých škôl po celkom Slovensku. Ak oň požiadate, vieme ho obratom (a zadarmo) poslať poštou. Kontaktná adresa: [email protected].

Obrazy (proti) extrémizmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top