Omyl dobrý na pamäť

Zmena konceptu – pedagogický prístup pracujúci s mylnými presvedčeniami 

V rubrike Vedecky overené pokračujeme v prezentovaní top výskumne overených stratégií a metód vyučovania. Na ôsmom mieste Hattieho rebríčku sa ocitli programy využívajúce zmenu konceptu. 

Mylné presvedčenia ako výhoda

Zmena konceptu označuje pedagogický postup, kedy si pred hodinou zistíme, aké sú u žiakov najbežnejšie mylné presvedčenia v súvislosti s novou látkou. Na jednej zo stránok venujúcich sa na dôkazoch založenom vzdelávaní odporúčajú rešerš na internete. Do vyhľadávača zadáme napríklad heslo misconceptions in biology. Alebo si ich zistíte u samotných žiakov: Čo by ste povedali o dvojičkách? Ako ich spoznáte? Väčšina asi odpovie, že sú vždy rovnaké, čo nie je pravda.

Ak sa podarí natrafiť na veľmi rozšírený omyl, máte vyhraté. Je takmer isté, že ak sa začne nová látka omylom na strane žiaka, vzrastie jeho pozornosť. Dokonca sa ukazuje, že odhalenie a využitie mylných presvedčení u žiakov má pedagogicky väčší efekt (sila vzťahu 0,99) než nadviazanie novej látky na ich prechádzajúce vedomosti (sila vzťahu 0,93). Deti na základe svojich nepresných teórií majú rôzne očakávania. Moment, kedy veci nie sú, ako sme očakávali, sú pre mozog veľmi zaujímavé. Automaticky sa nimi začne zapodievať. Nemôže inak. Je to svojím spôsobom ohrozujúce, ak je svet iný, než sme si mysleli. Mozog musí nezrovnalosť pochopiť, vyriešiť a veci uviesť na správnu mieru, aby lepšie chránil a manažoval svojho majiteľa. Preto má proces zmeny konceptu takú vysokú úspešnosť aj ako edukačný postup. Obzvlášť, ak sme schopný ukázať prepojenie na bežný život. Ja som na angličtine často využívala upozornenie, že ak sa nenaučím dobrú výslovnosť, môžem mať problém. Napríklad slovíčko sheet (list) vyslovené krátko má úplne iný a dosť nepekný význam.

Ak sa podarí identifikovať rozšírený omyl v triede, vysvetlíme, prečo to tak nie je a kde udělali soudruzi chybu. Až po tejto príprave poskytneme správny koncept. Preskočením prvého a druhého kroku sa pripravujeme o silný motivačný moment. K dokonalosti sa priblížime vtedy, ak vieme pridať podobné mylné presvedčenia, resp. derivovať z pôvodného nejaké vedľajšie výstupy, ktoré človeka môžu dobehnúť v reálnom živote. Žiaci si môžu vytvoriť zoznam mylných presvedčení v jednom stĺpci a správnych v druhom. Ideálne je, ak si k nim pripíšu zdôvodnenia, prečo to tak nemôže byť a na druhej strane, prečo to takto je. Prípadne si vytvoria teóriu, ako asi taký omyl mohol vzniknúť, alebo môžu dostať za úlohu, či sa im podarí nachytať iných ľudí. Diskusia o súvislostiach pomáha vždy, či už diskutujeme o mylných presvedčeniach alebo nie. Čím širšia sieť súvisiacich asociácií, tým pravdepodobnejšie zostane poznatok zapamätaný, lebo mozog sa k nemu vie dopracovať (spomenúť si) viacerými spôsobmi.

Databanka rozšírených omylov

Deti majú množstvo nepresných poznatkov, nesprávnych zovšeobecnení a teórií. Predvedecké poznanie (naive theories) sa dá využiť pri vyučovaní rôznych tém v rôznych predmetoch, napríklad pri fyzike je to vraj jednoduché. Deti počas hry veľa experimentujú s predmetmi a mnohé zákonitosti fyziky a mechaniky si nejaký primitívnym spôsobom vysvetľujú. Tieto poznatky aplikujú na podobné situácie, ale v tom sa môžu mýliť. Narazila som na zaujímavý príklad. Ako sa správajú predmety v normálnej atmosfére a ako vo vákuu? Väčšina žiakov (aj ja) očakáva, že bowlingová guľa bude padať rýchlejšie než pierko v normálnej atmosfére aj vo vákuu. A čuduj sa svete, vo vákuu klesajú k zemi rovnako rýchlo. Krátke video je fascinujúce, ako keby sa človek pozeral na zázrak. Popritom je to obyčajná fyzika.

Je jasné, že takto sa nedá učiť každý predmet a každá látka, ale rozšírených omylov môžeme nájsť dosť. Napríklad že ovocie, ktoré jedli Adam s Evou bolo jablko (v skutočnosti Biblia spomína len ovocie zo stromu), že staroveké sochy boli biele (v skutočnosti boli pestrofarebné, ale farby časom zdegradovali), že melón je ovocie (v skutočnosti je to zelenina). Ak sa niekto zaoberá tvorbou pedagogických materiálov, bolo by fajn spraviť databanku rozšírených omylov.

Omyl dobrý na pamäť

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top