Author : Viera LUTHEROVÁ

Ďalšie články: Viera LUTHEROVÁ

Trieda ako puzzle
Články

Trieda ako puzzle

V rubrike Vedecky overené postupne predstavujeme súborné hodnotenie vyučovacích metód a stratégií, ktoré vyšli úspešne

Viac »
Články

Omyl dobrý na pamäť

Zmena konceptu – pedagogický prístup pracujúci s mylnými presvedčeniami  V rubrike Vedecky overené pokračujeme v prezentovaní top výskumne

Viac »
Papier verzus obrazovka
Články

Papier verzus obrazovka

Vplýva médium na schopnosť osvojenia si obsahu? Deťom rozdávame tablety a do tried montujeme interaktívne tabule. Vyzerá to

Viac »
Scroll to top