OPŠ 328: Päťtýždňové vĺčatá

Päťtýždňové vĺčatá

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Nedávno vyšla na Slovensku kniha so zaujímavým názvom: Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní. Vydalo ju slovenské centrum dizajnu a je o digitálnych písmach (fontoch). Zdá sa, že grafici zaoberajúci sa písmami majú záľubu v takýchto čudesných vetách. Autori fontov v anglicky hovoriacom svete zasa často používajú vetu The quick brown fox jumps over the lazy dog (rýchla hnedá líška skáče cez lenivého psa). Pritom ani táto veta ani názov slovenskej knihy nie sú náhodné – oba texty boli zostavené tak, aby mali istú dôležitú vlastnosť. Viete akú?

OPŠ 328: Päťtýždňové vĺčatá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top