Nezvyčajní snehuliaci

Je dvojka zo správania adekvátnym trestom?

 Tento príbeh sa odohral pred niekoľkými rokmi v istom okresnom meste. Opísala nám ho učiteľka tamojšieho osemročného gymnázia. 

„Okrem prospechu, pochvál a pokarhaní sme na poslednej klasifikačnej porade riešili aj znížené známky zo správania. Príčinou boli sochy zo snehu. Neboli to však bežné sochy. Maturanti v eufórii z prvého tohtoročného snehu postavili na školskom dvore veľké penisy. Tri. Keď si to všimli kolegyne, okamžite chlapcom prikázali sochy zbúrať. Niektorí si ich však odfotili mobilmi a zábery zdieľali na sociálnych sieťach.

Príhoda sa rýchlo dostala aj do zborovne. Mnohí kolegovia a kolegyne boli pohoršení do takej miery, že chlapcom navrhli dvojky zo správania. Vraj svojimi výtvormi ohrozili mladších žiakov aj dobré meno školy. Zborovňa sa rozdelila do dvoch táborov a rozpútala sa veľká polemika. Nie všetci učitelia boli totiž za taký prísny trest. Keďže situácia bola dosť napätá, dohodli sme sa, že o znížení známok zo správania budeme hlasovať o týždeň. 

Nebola som pevne rozhodnutá, ako budem hlasovať. Znížená známka sa mi zdala príliš prísnym trestom. Boli to normálni chalani, dovtedy nemali na svedomí žiadne vážnejšie priestupky. Lenže skupina učiteľov, ktorí boli proti dvojkám zo správania, bola oveľa menšia než skupina tých, ktorí požadovali tento trest.“

Ako by ste postupovali vy, keby ste učili na tejto škole? Hlasovali by ste za zníženie známok zo správania? Prípadne aké iné riešenie situácie by ste navrhovali?

Tu sú názory niektorých čitateľov DOBREJ ŠKOLY:

Dala by som im z recesie naučiť sa anatómiu pohlavných orgánov. Podľa mňa jediným problémom je, že penis považujú za vulgarizmus ako väčšina ľudí. Takže skôr by som kládla dôraz na to, či vôbec vedia, akú „hlúposť“ vytvorili. Prečo si tam nepostavili inú časť svojho tela? Ako zadosťučinenie mladším žiakom by v školskom klube usporiadali súťaž v stavaní snehuliakov pre nižšie ročníky. Dala by som im odhrnúť sneh a stačí… Neznižovala by som im známku zo správania za to, že pokladajú svoje pohlavné orgány za výsmech. Jedným očkom by som skontrolovala snehuliakov zo súťaže, či majú a nemajú, čo majú a nemajú mať. Kam patrí mrkva a tak… 

Anna Kalinayová

Hlasovala by som proti zníženým známkam zo správania. Myslím si, že sochy boli nešikovným prejavom potreby diskutovať o tom, čo a prečo je zakázané, vulgárne. Pri tej príležitosti by som otvorila tému, prečo je jedna časť tela považovaná v istom kontexte za vulgarizmus a iná nie. Mám pocit, že aj mnohí pedagógovia v danej škole by takú diskusiu potrebovali.

Martina Ulrika

Tak takýmito pubertálnymi hlúposťami sa zaoberajú učitelia? A pritom im utekajú naozaj vážne veci, ako šikana, mariška na školách, vydieranie cez sociálne siete a mnoho iných oveľa závažnejších vecí. Táto situácia je naozaj na zasmiatie a nie na zníženie známky. Možno tak na pohovor od triedneho učiteľa. Prefeminizované školstvo je najväčší problém.

Andrej Klacko

A čo takí známi umelci, ktorí sa takto vyjadrovali a dosiali obrovské veci, čo hovoríte na to? V dnešnej dobe sa takéto obrazy predávajú za milióny eur. V prvom rade, ak chcem udeľovať zníženú známku zo správania, zisťoval by som motív tohto správania. Ale nemyslím si, že by sa to takto malo riešiť. Pretože znížime samotné sebavedomie u žiaka. Riešil by som to dohovorom a poukázaním na to, aké by to malo dôsledky, keby neboli v škole. Mali by sme žiakov viesť k správnym veciam aj vlastným príkladom. Mali by sme správať tak, aby videli v nás vzor, ako to bolo napríklad v histórii. Mali by sme do detí siať dobré semienka, aby boli dobré plody.

Maroš Paulovič

Ja by som im za to dvojku zo správania nedala. V škole sa robia oveľa horšie veci: fajčí sa na záchodoch, v kolektíve nastáva šikanovanie slabších spolužiakov, žiaci si verbálne i fyzicky ubližujú, poškodzuje sa školský majetok, mnohí žiaci namiesto štúdia „zakotvia“ v krčme na pivko alebo sedia doma pri PC, pretože im rodičia vybavia ospravedlnenku. Situáciu by som riešila pokarhaním a žiaci by ako odškodnenie museli urobiť niečo pre školu, napríklad odhrabať ten sneh, ktorý ich vyburcoval k takémuto „kreatívnemu počinu.“ 

Martina Zigová

Ako sa poznám, podotkla by som, že tie autoportréty sa im až tak nepodarili. V žiadnom prípade by som nesúhlasila so zníženou známkou zo správania. Kvôli tomuto určite nie.

Sisa Mihaličová

Dal by som im napísať úvahu na tému, ako pôsobia snehuliaci v tvare pohlavných orgánov pred školou na okoloidúcich.

Martin Chudjak

Pokiaľ by také veci zobrazovať nebolo zakázané, mladí by to nerobili. Tým chcem pripomenúť, že decká v tomto veku budú revoltovať takým spôsobom, aký je zakázaný. Robili sme to aj my a budú to robiť aj ďalšie generácie. Hlasovanie o dvojke je pasca, do ktorej sa učiteľský zbor dostal. Ja uprednostňujem, a tak som robil aj ako učiteľ – spoluprácu, nie boj kto z koho. Čo zasejete, to máte. Bojujte s deckami, rátajte aj s prehrou. Spolupracujte a vrátia vám to spoluprácou. A čo sa týka penisu. Je to o kultúre… niekde je to kult plodnosti, inde tabu. Nikomu nevadí, že Věstonická venuše je nahá. Je to vec vkusu a kultúry, vec hodnôt. V tom sa líšime. Pre mňa má dieťa a človek veľmi vysokú hodnotu, pre typickú časť učiteľov a zrejme aj rodičov nízku. Hlasovanie to dokazuje. Mne hodnotovo blízki ľudia by tento „incident“ zobrali s nadhľadom a ako príležitosť rozvinúť tému kultúrnych hodnôt, rozdielov medzi nami – nielen pohlavných – o spolužití a slobode, o hraniciach slobody, o vzťahoch, o mocenských bojoch a spolupráci. Jeden podnet a pozrite sa, koľko námetov. Bez moralizovania a bez zachraňovania ilúzie autority. 

Anton Adamčík

Názor psychologičky

Pri riešení akejkoľvek výchovnej situácie by sme mali mať na zreteli cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Cieľom učiteľov v príbehu je predísť stavaniu podobných „sôch“. Rozhodli sa pre jeden z najsilnejších formálnych výchovných prostriedkov – udelenie zníženej známky zo správania. Pozrime sa najskôr na cieľ, ktorý sledujú. Je problém, že na školskom dvore stoja sochy v podobe penisu? Niektorých ľudí môže podobné explicitné zobrazenie tejto časti tela pobúriť – v našej spoločnosti je často vnímané ako neslušné. Chlapci teda podľa niektorých učiteľov porušili nepísané pravidlá slušného správania. Slovo „nepísané“ je v tomto prípade dôležité. Slušné správanie je súbor istých noriem, ktorých dodržiavanie daná kultúra považuje za želané. Rôzne subkultúry považujú za slušné rôzne prejavy. V skupine adolescentov sú nadávky či narážky na sexualitu vnímané inak než v komunite dospelých. V niektorých subkultúrach je zobrazovanie penisu normálne a dokonca oceňované. Aj množstvo umelcov s touto témou pracuje, stačí si spomenúť na slávneho mramorového Dávida. Otázkou teda je, či chlapci urobili niečo zlé a treba ich potrestať, alebo ide o „stret kultúr“, v ktorom nikoho názor nie je jediný správny a na mieste je diskusia. Zvážme ešte rozhodnutie udeliť za tento počin dvojku zo správania. Tá by mala byť vyhradená pre závažné alebo opakované porušenia školského poriadku. V tomto prípade nejde ani o jedno, ani o druhé. Učitelia však majú množstvo iných možností, ako zareagovať. Takmer vždy je osožná diskusia. Čo viedlo chlapcov k stavbe takýchto „snehuliakov“? A prečo to niektorých ľudí tak veľmi poburuje? Vedeli chlapci, že vyvolajú také silné emócie? Prísnymi trestami sa učitelia žiakom vzďaľujú. Strácajú ich dôveru a vytvárajú bariéru vo vzájomnej komunikácii. Treba s nimi narábať opatrne a byť si vedomý týchto dôsledkov. Namiesto trestu by možno bolo zaujímavé dať chlapcom za úlohu zistiť o tejto problematike viac. Téma „penis“ je pre deti v pubertálnom veku zaujímavá. Tabu, ktoré sa okolo nej vytvára, im bráni dozvedieť sa, čo potrebujú. Chlapci by si mohli pripraviť prezentáciu, v ktorej by sa na penis pozreli z biologického, umeleckého, kultúrneho či symbolického hľadiska. Podobná prednáška pre ostatných žiakov školy by mala istotne veľký úspech. Mimochodom, vedeli ste, že na Islande majú falologické múzeum? ν

Zuzana BURJANOVÁ

Nezvyčajní snehuliaci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top