OPŠ 331: Rozumiete týmto chybám?

Rozumiete týmto chybám?

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Keď narazí učiteľ matematiky v žiakovej písomke na chybný výpočet, mal by sa snažiť pochopiť, ako žiak postupoval a akú presne chybu urobil. Nie je to však vždy jednoduché. Na obrázku sú dva príklady nesprávnych výpočtov zo žiackej písomky. Rozumiete tomu, ako žiak postupoval a ako vznikli uvedené čísla? (Škrty a opravy urobila učiteľka.)

OPŠ 331: Rozumiete týmto chybám?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top