OPŠ 339: Pôrod bez súhlasu

Pôrod bez súhlasu

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

27-ročný Raphael Samuel zažaloval svojich rodičov za to, že ho splodili a porodili bez jeho súhlasu. Žalobca, samozrejme, chápe, že rodičia nemohli vopred získať jeho súhlas, trvá však na tom, že v takom prípade nemali právo ho splodiť a porodiť.

Raphael je zrejme nešťastný a nespokojný so svojím životom a viní rodičov, že mu svojím konaním spôsobili mnoho zbytočného utrpenia.

Čo si o celom prípade myslíte? Má Raphael právo žalovať rodičov?

OPŠ 339: Pôrod bez súhlasu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top