Dobré vzdelanie pre všetkých

médiá a vzdelávanie

Vzdelávanie je, bohužiaľ, jednou z mnohých oblastí, v ktorej na Slovensku nepanuje sociálna spravodlivosť a rovnosť. 

Už niekoľko rokov máme možnosť sledovať dáta, ktoré dokazujú, že deti z chudobných regiónov dosahujú v školách horšie výsledky než ich majetnejší rovesníci z iných častí našej krajiny. Rozdiely existujú už od samého začiatku školskej dochádzky. Napríklad piataci zo sociálne znevýhodnených prostredí vedia len tretinu toho, čo žiaci, ktorí pochádzajú z rozvinutejších okresov.

Je nanajvýš smutné, že sa nám nedarí tieto štatistiky zlepšovať a zmenšovať spomínané rozdiely. Slovensko nesmie byť krajinou, v ktorej máme veľkú časť života predurčenú už len tým, v akom prostredí sa narodíme. Musíme sa snažiť robiť, čo je v našich silách, aby každý jeden z nás mal možnosť dostať čo najlepšie vzdelanie a podávať čo najlepšie výsledky bez ohľadu na štartovaciu pozíciu.

Kľúčom k náprave vzdelávacieho systému sú učitelia. Potrebujeme ich lepšie finančne ohodnotiť, dať im spoločenské postavenie, ktoré si zaslúžia, zlepšiť prípravu budúcich učiteľov na pedagogických fakultách a dať učiteľom a učiteľkám metodickú podporu v takom rozsahu a kvalite, aby sa mohli sústrediť primárne na kvalitu ich pedagogického výkonu a aby nemuseli skúšať a sami hľadať tie najlepšie metódy pre svojich študentov. 

Musíme zároveň vedieť motivovať tam, kde kvalita rastie, lebo na raste kvality nášho školstva stojí aj budúci ekonomický úspech alebo neúspech tejto krajiny. 

Dobré vzdelanie pre všetkých

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top