OPŠ 348: Finty na percentá

Finty na percentá

Máte v triede špekulantov, ktorí vás neustále bombardujú otázkami? Nasledujúca otázka by ich mohla aspoň na chvíľu zabaviť:

Pán Kalkulko je predavač v obchode, ktorý poskytuje zákazníkom zľavy v rôznej výške. Veľakrát za deň musí vypočítať napríklad 20 % z nejakej sumy. Alebo 5 %, 15 %, 40 %, 75 % a pod. Nemá vždy po ruke kalkulačku, tak zbiera „finty“, vďaka ktorým sa takéto výpočty dajú robiť jednoducho a z hlavy. Vie napríklad, že keď má vypočítať 30 % z nejakej ceny, vydelí cenu desiatimi a výsledok vynásobí tromi. A vie dokonca spamäti vypočítať aj 48 % z 25. Viete, ako to robí? Vymyslite alebo nájdite čo najviac užitočných „fínt“ na počítanie s percentami.

Odpoveď
Ktoré výpočty vieme ľahko robiť z hlavy? Napríklad násobenie dvomi, tromi, desiatimi a stami, delenie dvomi, desiatimi a stami, sčítanie dvoch prirodzených čísel. S týmito málo operáciami si vystačíme pri mnohých výpočtoch percent. Napríklad:

1 % – číslo vydelíme stami.
2 % – číslo vydelíme stami a výsledok vynásobíme dvomi.
3 % – číslo vydelíme stami a výsledok vynásobíme tromi.
4 % – číslo vydelíme stami a výsledok vynásobíme dvomi a ešte raz dvomi.
5 % – číslo vydelíme desiatimi a potom ešte dvomi.
10 % – číslo vydelíme desiatimi.
20 % – číslo vydelíme desiatimi a vynásobíme dvomi.
25 % – číslo vydelíme dvomi a ešte raz dvomi.
30 % – číslo vydelíme desiatimi a výsledok vynásobíme tromi.
40 % – číslo vydelíme desiatimi a výsledok vynásobíme dvomi a ešte raz dvomi.
50 % – číslo vydelíme dvomi.
60 % – vypočítame 50 % a 10 % a oba výsledky sčítame.
90 % – od čísla odčítame jeho desatinu (t. j. 10 %).

Keďže vieme jednoducho vypočítať 1 %, môžeme to využiť na výpočet percent končiacich jednotkou alebo deviatkou, napríklad:

9 % – vypočítame 10 % a 1 % a oba výsledky odčítame.
11 % – vypočítame 10 % a 1 % a oba výsledky sčítame.
19 % – vypočítame 20 % a 1 % a oba výsledky odčítame.
21 % – vypočítame 20 % a 1 % a oba výsledky sčítame.

Aj v iných prípadoch môžeme využívať sčitovanie a odčitovanie hodnôt, ktoré vieme ľahko vypočítať:

15 % – vypočítame 10 % a 5 % a oba výsledky sčítame.
24 % – vypočítame 25 % a 1 % a oba výsledky odčítame.
26 % – vypočítame 25 % a 1 % a oba výsledky sčítame.

Najzaujímavejšia „finta“ je založená na známom fakte, že pri násobení nezáleží na poradí činiteľov. Ak máme teda vypočítať 24 % zo 75, je to to isté, ako vypočítať 75 % z 24, čo sú tri štvrtiny z 24, teda 18.

OPŠ 348: Finty na percentá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top