Experimenty na slovenčine (2.)

Experimenty na slovenčine

V minulom čísle sme predstavili prvé experimenty a zaujímavé úlohy, ktoré môžete použiť na slovenčine a literatúre. A tento mesiac pokračujeme s ďalšími nápadmi.

Jazykolamy a výslovnosť

Vytvorte nové jazykolamy. Príklady: Holili-li ho, oholili ho? Tlstý sa sotva spustí po stĺpe z plsti. Každý tím určí na jeden súperov jazykolam človeka, ktorý sa snaží jazykolam čo najviac krát za sebou bez chyby zopakovať. Najzložitejší jazykolam vyhráva. 

Poézia

Každá skupina dostane k dispozícii niekoľko strán zo Sládkovičovej Maríny. Jej úlohou je vybrať osem veršov a pridať k nim – na ľubovoľné miesto – ďalšie dva verše. Skupina sa snaží čo najvernejšie kopírovať štýl autora, aby pred inými skupinami zamaskovali, ktoré dva verše predstavovali ich príspevok. Takto upravené texty sa prečítajú, predvedú, ostatné skupiny písomne hádajú, ktorá časť bola pridaná. Záverečná diskusia – ktoré prvky rozhodli o tom, že pridané riadky boli odhalené, alebo naopak, dobre zamaskované?

Vytvorte čo najviac viet podľa vzoru: „A čo je mladosť? Dvadsaťpäť rokov? Ružových tvárí hlaď jará?“ Skupiny si navzájom zadávajú otázky: „A čo je šťastie?“ alebo „A čo je smútok?“

Pôvod zdomácnených slov

Každá skupina sa snaží nájsť slovenské slová alebo slovné spojenia či skratky, ktoré pochádzajú z iných jazykov. Oceňuje sa čo najväčší počet jazykov a v rámci daného jazyka čo najväčší počet prebraný ch slov. (Príklady: ad akta – latinčina, koč, guláš – maďarčina, mazurka – poľština, hámor, tajch – nemčina, garáž, koláž – francúzština, kompjúter, futbal – angličtina, pizza, banka – taliančina, korida, toreador – španielčina, tamagoči – japončina, algebra, alkohol – arabčina, jóga – hindi (a jeho predchodca sanskrit) Dopátrajte sa k pôvodu slov, u ktorých ho nepoznáte. 

Ľahší variant – dáme študentom zoznam slov a zoznam jazykov. Každá skupina sa snaží slová priradiť príslušnému jazyku ich pôvodu. 

Experimenty na slovenčine (2.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top