O nevhodnom správaní, veľkej neprofesionalite a odchode, ktorý bolí

O nevhodnom správaní, veľkej neprofesionalite a odchode, ktorý bolí

Nevhodné správanie

Nedávno som na jednej škole prednášal o tom, ako správne korigovať nevhodné správanie žiakov. Hneď v úvode svojho vystúpenia som sa priznal, že som na túto tému dobre kvalifikovaný. Dostal som totiž riaditeľské pokarhanie (predstupeň zníženej známky zo správania) už vo 4. ročníku základnej školy (!). Nech mi je poľahčujúcou okolnosťou, že nás takých bolo v triede asi desať a že sme boli pokarhaní za to, že keď sa pani učiteľka niečo opýtala a my sme poznali odpoveď, tak sme sa príliš „zúrivo“ hlásili a nahlas kričali „Pani učiteľkááá! Jááá!“

Veľká neprofesionalita

Tretiak na istej základnej škole dostal z kontrolného diktátu štvorku. Rodičom nebolo jasné, ako učiteľka dospela k tej známke, tak požiadali o vysvetlenie. Učiteľka do žiackej knižky napísala: „Vynechal 1 slovo = 8 chýb!!!!!“ Neviem sa rozhodnúť, čo je horšie: či ten absurdný systém hodnotenia (vynechanie 8-písmenového slova = 8 chýb) alebo to, že si učiteľka dovolí ukončiť vetu adresovanú rodičom piatimi výkričníkmi. V oboch prípadoch ide o veľkú neprofesionalitu.

Odchod, ktorý bolí

Anka Chlupíková oznámila, že na vlastnú žiadosť končí ako dlhoročná riaditeľka základnej školy v Novákoch. Dôvod? Už nie je ďalej ochotná znášať hádzanie polien pod nohy zo strany zriaďovateľa školy. Príbehy ako tento dokonale obnažujú marazmus, v ktorom sa nachádza slovenské školstvo. Anka totiž nie je len taká nejaká riaditeľka školy. Patrí medzi to najlepšie, čo v našom školstve máme. Napokon, to je aj dôvod, prečo má problémy. Kto sa o nič nesnaží, nič nechce meniť a so všetkým súhlasí, ten nikoho nedráždi. Žiaľ, naše školstvo dlhodobo trpí tým, že ho dráždia tí nesprávni ľudia.

O nevhodnom správaní, veľkej neprofesionalite a odchode, ktorý bolí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top