Perpetuum: O začínajúcich učiteľoch

Perpetuum: O začínajúcich učiteľoch

Čo by si učitelia priali vedieť predtým, než sa postavili za katedru

Škola je prostredie, ktoré všetci veľmi dôverne poznáme – veď sme v ňom strávili toľko rokov! No zdá sa, že mladí učitelia nie sú dostatočne pripravení na prechod na druhú stranu pomyselnej barikády. 

Staršia generácia učiteľov pomaly, ale isto odchádza do dôchodku, polovica absolventov pedagogických fakúlt sa nikdy učiteľmi nestane, takže kvalifikovaní učitelia sú potrební ako soľ. Nepotrebujeme však iba zaplniť miesta v kabinetoch, ale predovšetkým do škôl dostať ambicióznych ľudí, ktorí budú vedieť, ako deťom sprostredkovať kvalitné vzdelanie. A práve preto potrebujeme mladým učiteľom poskytnúť kvalitnú podporu počas nástupu do zamestnania, ponúknuť im uvádzajúceho učiteľa a platformu, na ktorej by mohli bezpečne zdieľať svoje dojmy a vymieňať si skúsenosti.

Článok bol pôvodne uverejnený v českom magazíne Perpetuum

9 učiteľov a 9 rôznych pohľadov na vec

Na začiatok učiteľskej kariéry sme sa opýtali deviatich učiteľov z rôznych typov škôl (ktorí sa momentálne nachádzajú v odlišných fázach svojej kariéry). V ktorých oblastiach vo svojich začiatkoch cítili najväčšie nedostatky? „Papiere. Na fakulte vás nikto nenaučí, čo a kam napísať. Ja som preto zo začiatku dosť panikárila, každú chvíľu som zabudla niečo niekam odovzdať a potom to naháňala všade možne. To vnímam ako absolútne nedostatočné v rámci prípravy,“  odpovedá Nikol, učiteľka ZŠ, ktorá do školstva prišla pred dvoma a pol rokmi. Dodáva tiež, že jej počas štúdia chýbali praktické a užitočné rady, ktoré by učiteľom uľahčili prechod do praxe. Rovnako tak sa podľa nej fakulta nijako nevenuje problematike rodičov detí.

„Bol som príliš naivný v prístupe k deťom, začal som svoje pedagogické pôsobenie príliš uvoľnene, kamarátsky a nedôsledne,“ opisuje svoje učiteľské začiatky Tobiáš, „možno sme sa učili, ako učiť, ale už sme sa neučili, že všetky postupy fungujú len do určitej miery, neučili sme sa vyrovnať sa s konkrétnymi neúspechmi,“  vysvetľuje možnú príčinu problémov len rok pôsobiaci učiteľ. „Nebola som pripravená na to, že v triede sedia deti. V tom zmysle, že som si nie vždy šikovne poradila s rôznymi situáciami, ako je vyrušovanie na hodinách alebo neochota pracovať,“ opisuje svoje začiatky Veronika. 

Ako by ste tromi slovami opísali prvý deň za katedrou?

Skok do vody,“  hovorí Daniel, ktorý začal učiť už pred ôsmimi rokmi, ale ako sám svoju situáciu opisuje, „tento rok bol prvý, ktorý som skutočne doklepal až do konca.“  Iní svoj prvý deň opisujú slovami radosť, nervozita, nadšenie a ,,neskutočne prepotené šaty“ alebo „úplne skvelé deti“. Prvý deň je drina, zdá sa podľa výpovedí. Potom už záleží len na vás, ako si s náložou množstva nových vnemov a žiakov poradíte.

Nie všetko sa však musí točiť okolo prvého dňa. Možno vo svojich úplne prepotených šatách neurobíte taký skvelý dojem, ale školský týždeň má päť dní a vy sa so svojimi novými zverencami budete stretávať pravidelne, takže dostanete ešte veľa príležitostí svoj prvý dojem vylepšiť.

Ktorý moment si učitelia najviac pamätajú z prvého mesiaca za katedrou? „Keď sa so mnou deti chceli rozprávať aj cez prestávky, začali so mnou zdieľať svoje zážitky z prostredia mimo školy, jedno dievča mi dokonca prinieslo levandule,“ odpovedala na otázku rok pôsobiaca učiteľka osemročného gymnázia Veronika.

Viacero učiteľov sa tiež zhodlo, že práve počas prvého roka došli k dôležitému uvedomeniu si, že je potrebné nastaviť jasné pravidlá a tie potom dodržiavať celý rok. Učiteľku Kvetu, ktorá učí dva a pol roka, zase najviac zaskočilo, že bola vhodená do vody a mala sa „naučiť sa učiť“. „V mojom prípade ale nebolo času sa niečo učiť, pretože som nastupovala do rozbehnutého vlaku niekedy na prelome februára a marca, pôvodná vyučujúca totiž opúšťala miesto, ale aj tak ma to dosť zaskočilo.“ Z prvého mesiaca učenia jej potom v hlave najviac utkvelo úprimné prijatie od detí.

Veľké rozčarovanie u viacerých učiteľov prišlo v momente, keď sa stretli so svojimi staršími kolegami. Pre niektorých boli kolegovia nevyčerpateľným zdrojom dôležitých informácií a rád, ako s deťmi vychádzať, pre druhých však boli prekážkou, ktorá im nedovoľovala realizovať ich myšlienky a plány. „Bola som prekvapená, že niektoré staršie kolegyne nechcú prijímať nové metódy. Nie je to nič divné, ale idú tou najjednoduchšou cestou, aby nemuseli vydávať toľko úsilia. V školstve chýba viac aktívnych učiteľov. Potom je ťažké byť iniciatívny aj ako začínajúci učiteľ, pretože od ostatných kolegov neprichádza toľko podpory,“ opisuje situáciu Denisa zo špeciálnej základnej školy. „Prekvapila ma skostnatenosť učiteľov. To, ako sú niektorí neschopní iného pohľadu,“ zdieľa rovnakú myšlienku aj ďalší z opýtaných učiteľov. Nie sú to však len starší kolegovia, ktorí môžu začínajúcim učiteľom (a nielen tým) spôsobovať problémy. „Nečakala som, že rodičia môžu dnes do všetkého hovoriť. Kde bude dieťa sedieť, s kým, kam sa pôjde na výlet, či sa pôjde na výlet, či sa pôjde do školy v prírode, či bude angličtinu učiť rodený Američan, alebo nie. A najlepší rodičia sú tí, ktorí vám do školy chodia radiť, ako to máte robiť a ako učiť. Z tejto straty rešpektu učiteľskej profesie som sklamaná,“ hovorí Nikol.

Všetko nemôže fungovať, ako si naplánujete

Prebudenie zo sna do reality sa u mnohých učiteľov odohrávalo tiež v spojitosti s manažmentom triedy alebo prípravou na ďalšie hodiny. Niektorí čoskoro zistili, že opravovanie a príprava písomiek zaberú ďaleko viac času, než ktorý si na to pôvodne vyhradili, iní mali zo začiatku tiež problém dodržiavať 45 minút trvajúcu vyučovaciu hodinu. „Buď som bola pripravená málo, alebo príliš, čo sa nikdy nedá predvídať, ale postupom času sa môj časový odhad zlepšil, čo závisí aj od poznania danej triedy a na tom, akým tempom žiaci pracujú,“ opisuje začiatky svojej kariéry učiteľka Kveta. S odstupom času by sa prípravou toľko nestresoval ani učiteľ Peter, ktorý prípravou jednotlivých hodín sprvu trávil veľa času. „Aj tak stihneš len prvé dva body a zo 45 minút budeš reálne učiť 35. A tréning improvizácie je predsa tiež dôležitý.“

Vo svete nových podnetov ale nemusíte plávať úplne sami, záchranný kruh vám môžu hodiť vaše kolegyne z kabinetu či iní učitelia zo školy, veľkým pomocníkom môže byť tiež internet, a to predovšetkým pri hľadaní inšpirácie a pri príprave aktivít na hodiny.

Štatistiky ukazujú, že uvádzajúceho učiteľa má 80 % novo nastupujúcich českých učiteľov. Fakt, či sa učiteľom na začiatku dostane pomoci a podpory, má tiež významný vplyv na to, či učitelia budú uvažovať o odchode zo školstva. „Ak existuje funkčný proces uvádzania začínajúceho učiteľa, potom o prípadnom odchode z konkrétnej školy alebo zo školstva premýšľa približne 12 % nových učiteľov. Ak škola funkčný systém uvádzania nemá, potom o tom istom uvažuje viac ako 24 % začínajúcich učiteľov,“ píše sa v tlačovej správe projektu SYPO. Začínajúci učitelia potrebujú najčastejšie poradiť s disciplinárnymi problémami, s vedením školskej dokumentácie alebo s hodnotením žiakov.

Keď sa stanem triednym učiteľom

Lenže učiteľstvo nie je len o napomínaní neposlušných žiakov, zapisovaní do triednej knihy alebo prideľovaní známok za previerky. Úplne iné rozmery môže vaša profesia získať po pridelení triednictva. Svoje o tom vie učiteľ Peter: „Áno, máte na krku haldu administratívy a byrokracie, pri ktorej sa pýtam, prečo toto všetko musím vyplňovať, na druhej strane sú tu ale oveľa príjemnejšie veci, ktoré vám ukazujú, prečo je krásne byť učiteľom – sú to spoločné výlety, exkurzie, zážitky, úsmevy a snaha ťahať za jeden povraz.“

Práve snaha ťahať za jeden povraz by pre české (ale aj slovenské) školstvo mala byť kľúčová. Nikdy nebude možné sa posunúť dopredu, pokiaľ žiaci a učitelia budú stáť na opačných koncoch pomyselného lana a školská výuka bude pripomínať nikdy nekončiaci boj medzi dvoma úplne odlišnými stranami. Posun dopredu bude možný jedine vtedy, keď si spoločne určia smer a následne sa ním spoločne vydajú. 

Článok bol pôvodne uverejnený v českom magazíne Perpetuum

Perpetuum: O začínajúcich učiteľoch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top