Poriadny problém s poriadkom

Poriadny problém s poriadkom

Ako naučiť žiakov čistote a váženiu si práce iných?

Nasledujúci príbeh nám poslala triedna učiteľka sexty na istom slovenskom gymnáziu.

„Žiaci v mojej triede sú veľmi neporiadni. Každý deň po nich v triede zostáva doslova spúšť. Smeti sa váľajú po zemi, a to napriek tomu, že v triede sú nielen koše na odpadky, ale aj koše na separovanie odpadu. Na stenách sú často mastné fľaky, pretože žiaci sa cez prestávky obhadzujú jedlom. Už niekoľkokrát sme kvôli tomu zvolali rodičovské stretnutie. Nepomáhajú ani napomenutia a pokarhania. Raz som pani upratovačke zakázala v tejto triede týždeň upratovať, no žiakom neporiadok očividne neprekážal. V spoločnej skupine na Facebooku sa vtedy objavila reakcia jedného zo žiakov: „Prečo to neupracú upratovačky, veď sú za to platené! Ja nebudem robiť ich robotu.“ Pravdupovediac, už sme bezradní…“

Tu sú názory niektorých čitateľov DOBREJ ŠKOLY:

Zrušiť upratovačky. Nech si žiaci upratujú po sebe v školách tak, ako aj v Japonsku. Budú mať väčšiu úctu k svojej práci, ako keď majú všetko zadarmo.

Jaroslava Brincková

Zakaždým by som zavolala rodičov, nech do školy prídu za svojimi deti poupratovať. Ako doma, tak i v škole. Toto je výsledok internetu a počítačov. Nestačí pred odchodom z triedy len kliknúť. Kameru do triedy a ukázať rodičom.

Eva Belancová

Dajte na dvere nápis stajňa. Žiaci, ktorí robia takýto bordel a ohadzujú sa jedlom, nepatria na gymnázium. Je to arogantná, nevychovaná spodina.

Jozef Mačo

Nech idú títo nevychovaní gymnazisti na exkurziu do hociktorej materskej školy. Tam môžu na vlastné oči uvidieť, ako si vedia po sebe poupratovať hračky aj triedu 3 – 6- ročné deti.

Ľubica Kramarová

Ku koncu každého vyučovacieho dňa by som pridala „poslednú hodinu“, z ktorej by mohol žiak odísť iba vtedy, keď bude v okolí jeho miesta čisto a poriadok. Kto by odišiel a okolo miesta by nemal poriadok, ten by nasledujúci deň upratoval celu triedu za všetkých…

Veronika Máčajová

Ak niečo nefunguje na tretíkrát, tak to nefunguje vôbec a treba zmeniť prístup. Zrejme to v tejto triede karhaním a napomínaním nejde, a tak by som zvolila cez triednickú hodinu diskusiu o odpade, možno by som sa dohodla s výchovnými predmetmi a dávkovala im všetko o odpadoch a odpadkoch hravou, nenásilnou formou. Sama by som zdvihla papiere a časť upratala a požiadala ich, aby sa ku mne pridali… No a nakoniec by som bola trpezlivá, určite by to zmenili, lebo zrejme to robia len ako protest, rebéliu, možno je to ich reakcia na správanie sa pedagógov k nim.

Alexandra Vyskočániová

Nezačala by som učiť, kým by nebolo upratované. Kultúra človeka sa odzrkadľuje aj v tom, v akom prostredí žije, čím sa obklopuje, ako sa správa. Úctu k učiteľovi žiak preukazuje aj tým, že kým začne hodina, tak si poupratuje svoj priestor, to znamená, že ak si každý žiak okolo seba poupratuje, tak je uprataná celá trieda. Čistým a estetickým prostredím vyjadruje žiak úctu aj k sebe. Rodičov by som do tohto problému nezapájala, lebo prídu nazlostení už len z toho titulu, že čo ich učiteľ zase otravuje. Možno by som ich nepustila domov, kým nebude upratané a pomohla by som im upratovať. Pri tom by sme sa o všeličom rozprávali… A hľadala by som si k nim cestu. Možno by som im ponúkla možnosť, aby si skrášlili triedu. Možno by chceli graffiti – dohodli by sme sa na nejakom kompromise. U nás v škole dbám o to, aby žiaci boli v čistom a estetickom prostredí, aby sa vhodne upravili a obliekli na spoločenské podujatia, ktoré organizujeme a samozrejme, snažím sa byť pre nich pozitívnym príkladom.

Ľudka Lendacká

Ja by som zavolala upratovačku do triedy počas hodiny a poprosila ju, aby ukázala žiakom, ako sa upratuje. Nechala by som staršiu pani upratovať a oni nech sa na ňu dívajú. Pritom by som sa s ňou rozprávala o tom, aký má dnes deň, koľko má detí, koľko má rokov, čo ju ešte dnes doma čaká či aký má plat a koľko platí za byt.

Milena Maková

Píšete, že nepomáhajú napomenutia a pokarhania. Tomu sa dá rozumieť. Každému z nás je nepríjemné, keď ho napomínajú. Píšete tiež, že podľa študentov je upratovanie práca upratovačky. Vyzerá to tak, že upratovačka je pre nich neviditeľná. Neberú ju ako ľudskú bytosť, vidia iba to, že ráno je vždy upratané a berú to ako samozrejmosť. Z môjho pohľadu by pomohlo, keby za všetkou tou námahou uvideli konkrétneho človeka, ktorému svojím správaním komplikujú život. Zavolala by som pani upratovačku na hodinu k deťom. Nech sa zoznámia a nech sa porozprávajú. Nech im povie, ako vyzerajú jej kompetencie a pracovná zmluva. Nech im povie aj o svojom živote, o tom, kedy vstáva, o koho sa doma stará, koľko cestuje do práce, koľko pováľaných stoličiek musí denne zdvihnúť a ako sa to podpisuje na jej zdraví. Nech povie, ako tu prácu vníma a koľko zarába. A tiež, ako sa jej z tých peňazí žije. Samozrejme, učiteľka by mala túto diskusiu moderovať. Mohla by sa spýtať upratovačky, čo by jej najviac pomohlo zo strany detí. A potom sa spýtať detí, či majú nejaké nápady, ako riešiť situáciu, aby boli všetci spokojní. Budete prekvapení, aké skvelé budú mať deti nápady, keď namiesto karhania dostanú ponuku spolupráce. Keď budú cítiť zodpovednosť za kvalitu života osoby, ktorú teraz už poznajú a nadviazali s ňou vzťah. Navyše, deti, ktoré sa podieľali na riešení sú s ním zvyčajne aj stotožnené a cítia zodpovednosť za samotný výsledok. Takže nebude potrebné ich policajtovať, ako ste to zjavne skúšali doteraz. Môžu dostať otázku, ako by si chceli ten poriadok udržiavať v dlhom horizonte, či sa chcú striedať v tom, kto bude kontrolovať výsledok.

Barbora Mareková

Názor psychologičky

Neporiadok, ktorý po sebe žiaci nechávajú, môže mať viacero príčin. Odzrkadľuje chaos v ich vlastnej duši, vzburu proti pravidlám, zameranosť na seba a ľahostajnosť k okoliu či návyky z domu. Ako dosiahnuť, aby si deti po sebe upratovali? Učiteľ má viacero možností. Môže vyčleniť posledné tri minúty z hodiny na upratovanie. Môže zadať žiakom podmienku, že nemôžu odísť z triedy, kým každý neuprace tri veci. Učiteľ si s deťmi môže dohodnúť „upratovacie služby“, kedy sa jedna dvojica stará o poriadok celý týždeň a dvojice sa počas roka striedajú. Upratovanie by sa malo diať po každej hodine, nie až na konci vyučovania, keď je neporiadku veľa a je anonymný. Zámerné ničenie vecí či znečisťovanie stien by malo mať dôsledky – najlepšie také, ktoré priamo naprávajú to, čo žiak spôsobil – môže na vlastné náklady vymaľovať stenu, vytepovať koberec či vydrhnúť podlahu. Ideálne je, keď sa učitelia dohodnú a majú rovnako nastavené pravidlá. Žiaci tak skôr pochopia, že s upratovaním sa to myslí vážne a zvyknú si na istú rutinu. Ide o dlhodobý proces, postavený do veľkej miery na dôslednosti učiteľov. Druhou rovinou problému je vnímanie povolania upratovačky. Podľa reakcie žiaci vnímajú upratovanie ako niečo podradné. Prácu upratovačky si nevážia. Škola môže zorganizovať besedy so zamestnancami, ktorých deti dobre nepoznajú, no vďaka ich práci sa v škole dobre cítia – okrem upratovačky sú takými aj školník, kuchárky a pod. Pre mnohých žiakov je ťažko predstaviteľné, aká náročná je ich práca. Silný zážitok môže priniesť tzv. „tieňovanie“, kedy žiak trávi celý jeden deň s niektorým z týchto zamestnancov a zažije, čo všetko jeho povolanie obnáša. Nebudú to pre nich viac anonymní ľudia, ale konkrétni ľudia so svojím osudom, ktorým nechcú svojím správaním prinášať problémy. K empatii môže prispieť aj diskusia o platoch ľudí na týchto pozíciách. Spočítať, aké sú náklady na život v skromných podmienkach a porovnať to s platom upratovačky – to môže byť pekná hodina matematiky, finančnej gramotnosti a etiky zároveň. Neporiadok v triede je paralelou k širšiemu, celospoločenskému problému, ktorým je zanedbávanie a vandalizmus verejných priestorov. Budovaním vzťahu k svojmu okoliu a zodpovednosti zaň vychovávame ľudí, ktorým nie je jedno, kde žijú a chápu, že sa sami môžu podieľať na skvalitňovaní svojho životného prostredia.

Zuzana BURJANOVÁ

Poriadny problém s poriadkom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top