Pozor, prichádza chemická šou!

Pozor, prichádza chemická šou!

Ako vyvolať u žiakov záujem o chémiu a motivovať ich? 

Traduje sa, že chémia je nudná, nezaujímavá, náročná a zbytočná do života. Preto som na hodinách chémie v 8. A tento rok pracovala tak, aby som vyvrátila tieto neadekvátne názory. Kameňom úrazu je motivácia žiakov a efektívna realizácia vyučovacích hodín. Prvý polrok sme sa venovali naberaniu poznatkov a rozvoju zručností. Druhý polrok sa niesol v duchu príprav a nacvičovania chemickej šou. 

Čo je chemická šou?

Môžeme ju chápať ako špecifický typ chemickej besiedky, počas ktorej sa realizujú chemické pokusy. V chemickej šou sa aplikujú nadobudnuté poznatky žiakov v praxi. No podstatnejší je jej obrovský motivačný aspekt. Je to istá forma umeleckého zážitkového učenia, ktoré vyvoláva v účastníkoch aj v publiku rôzne emócie. Čo si deti odnesú z chémie na ZŠ? Počet elektrónových vrstiev atómu, typy chemických väzieb? Alebo zážitok na celý život?

Prípravná fáza:

  • výber témy (medze sa nekladú)
  • harmonogram šou
  • rozdelenie úloh medzi žiakmi (experimentátori, scenáristi, technici, DJ, rekvizity)
  • výber pokusov (hlavne súvisiace s učivom, ale môže sa použiť aj nejaký efektný pokus na spestrenie) 

Realizačná fáza – skúšky a premiéra šou

Záverečná fáza – reflexia, hodnotenie šou a klasifikácia 

Chemická šou v sebe ukrýva veľký potenciál na rozvoj žiakov v rôznych oblastiach. V prvom rade majú žiaci možnosť ukázať svoje talenty a fantáziu. Každý žiak si našiel to, v čom je naozaj dobrý. Trieda pracuje ako tím, čím sa podporujú vzťahy a pozitívna klíma v triede. Dôležitou stránkou šou je zodpovednosť za svoju úlohu, ktorá ovplyvňuje celok. Aplikuje získané vedomosti, rozvíja komunikačné, organizačné, prírodovedné či digitálne zručnosti žiakov. Podporuje interdisciplinaritu predmetov, lebo sa môžu prezentovať nielen chemické pokusy, ale aj pokusy fyzikálne a biologické – podľa zamerania a témy šou. A toto všetko žiaci získavajú prácou na hodinách chémie. 

Aká je úloha učiteľa? 

Počúvať, usmerniť, poradiť, prípadne nakopnúť do väčšej aktivity. Nakoniec si učiteľ premyslí reflexnú časť, aby kládol vhodné otázky, spoločne so žiakmi zistil ich názory, pocity a zlepšenia pre budúcnosť.

Súboj hudobných titanov

Premiéra našej chemickej šou sa uskutočnila v apríli. Išlo o výber rôznych hudobných štýlov, na ktoré žiaci realizovali chemické pokusy. Prišli k nám viacerí svetoznámi interpreti ako Mozart, ktorý odkryl tajný nápis Vitajte. Michael Jackson zrealizoval pokus s názvom slonia zubná pasta a zapálil horčík, aby nás oslnil svojou aurou. Z oparu, ktorý vznikol rozkladom peroxidu vodíka, sa objavil Bob Marley a spustil lávovú lampu v duchu mieru na Zemi. Zaspieval nám aj Eminem s horiacimi rukami či Avicii vo farebnom balónikovom sprievode. Zaznela aj slovenská pieseň Krčmárik maličký a naša krčmárka pripravila kvalitný horiaci gél. Veľkolepý Queen ukončil chemickú šou bengálskymi ohňami v modrej a červenej žiare. 

Užili si to nielen organizátori, ale aj ich spolužiaci a učitelia z celej školy. Hudbu namixoval náš DJ. Šou bola zároveň zachytávaná na videokameru a fotoaparát ďalšími žiakmi z triedy. Hneď po skončení sa žiaci pýtali, či bude ďalšia šou. Verím, že sa šou stane súčasťou vyučovania chémie a života školy nielen u nás, ale aj na iných školách. 

V škole nemáme chemické laboratórium. Zásoby chemikálií, ako aj laboratórneho skla sa zmenšujú. No aj napriek tomu sme dokázali našu šou prezentovať. Nebojte sa ísť do toho!

Pozor, prichádza chemická šou!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top