Premena normalizačnej budovy školy

Premena normalizačnej budovy školy

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

Iste všetci poznáte ten pocit, keď vstúpite do školy a „vnímate“ jej ducha. Ten pocit na škále od zvláštne skľučujúceho, cez ľahostajný, až po ten povznášajúci, svieži, vyzývajúci k tvorivosti a radosti!

Sme architekti dlhodobo vnímajúci potrebu reformy vzdelávania na Slovensku hodnú 21. storočia. Je to pre nás dlhodobá výzva a radi by sme prispeli našou odbornosťou k zlepšeniu a potrebnej zmene, ktorá by jasne nanovo definovala dôležitosť kvality vzdelávania a priority našej krajiny. 

Uvedomujeme si možnosti a limity súčasnej doby a situácie učiteľov, uvedomujeme si dennodenné limity slovenského vzdelávacieho systému, byrokracie a rozdeľovania právomocí. 

Avšak tu je práve miesto na spoluprácu profesií, na dôveru v odbornosť, na koncepčnú prácu, ktorá povedie k výsledku, kde učitelia budú môcť učiť v podnecujúcom, príjemnom, sviežom a útulnom prostredí. 

Začali sme

Pred časom nás oslovil na spoluprácu riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewis v Bratislave. Prišli sme na pohovor a prezentáciu portfólia. Vedeli sme, že oslovili viac ateliérov a rozhodli sme sa zabojovať. V minulosti mala škola spoluprácu s ateliérom architekta Studeného, s ktorým po prvej etape spoluprácu uzavreli. Následne sme teda prišli my a dostali možnosť od školy koncepčne projekt uchopiť.

So vzdelávaním prichádzame do styku každý deň a vieme, ako ťažké je motivovať a získať pozornosť poslucháčov. Veľmi príjemne nás prekvapilo, ako teraz už bývalý riaditeľ Dušan Jaura viedol komunikáciu. Otvorenosť a rovnocennosť vo vedení, ako aj názor kolegov bol dôležitý a k tomu sme cítili úprimnú chuť meniť systém k lepšiemu.

Čo učiteľ potrebuje

Vysoko oceňujeme, že sa nám spolu podarilo nastaviť koncepčné riešenie problematiky budovy školy nadväzujúce na jej funkčné potreby. Prešli sme hĺbkovou analýzou potrieb učiteľov a personálu. Veľa sme sa pýtali a dozvedeli o potrebách ľudí v škole. Bolo pomerne náročné otvoriť zaužívané vnímanie a získať si dôveru učiteľov v tom, že to naozaj myslíme vážne a že architektúra a dizajn im dokážu nenásilne pomáhať so vzdelávaním.

Z informácií, ktoré sme dostali, sme generovali koncepčné návrhy. Z množstva nápadov, ktoré vznikali, sa destiloval filozofický, priestorový a materiálový koncept.

Budúci tvar, dizajn a kvalita školy budú napomáhať pedagógom, študentom aj rodičom k tomu, aby vytvorili bezpečné a transparentné prostredie. Také prostredie pomôže novým generáciám vyjsť zo školy ako sebavedomým… 

a vzdelaným mladým ľuďom, pripraveným na vstup do dospelého života. Samotná škola a nálada v nej bude podnecovať ich prístup ku kreativite a kvalitnému výberu budúceho povolania alebo dráhy, na ktorú sa neskôr v živote vyberú.

Náš dizajn vychádza vyslovene z potreby učiteľov a z toho, čo pôvodná budova školy poskytovala. Premieňame nevýhody zastaranej socialistickej stavby na výhody jej funkcie nastavujeme tak, aby súviseli s pôvodnou architektúrou. Tak, aby neprišlo k neprimerane veľkým nákladom na rekonštrukciu. Jej výhodou je, že môže byť postupná. Vedenie školy má celý koncept pripravený „v šuflíku“, rozumie postupnosti a hlavne vie, kam a prečo rekonštrukcia smeruje. To umožňuje aj dobré finančné plánovanie spolu s pripravenosťou získavať aj finančné granty, dotácie či sponzorské dary. Naším projektom apelujeme na hľadanie dôvery v odbornosť a profesionalitu. Z toho profituje potom celá naša spoločnosť. A my práve preto potrebujeme kvalitné vzdelanie, rozhľadených a motivovaných učiteľov pracujúcich v kvalitnom prostredí. 

Foto 1 – Vizualizácia – Prístup a vstup 

Foto 1

Búranie bariér je to, čo naše školstvo potrebuje. Otvorený, sebavedomý, avšak nie namyslený vstup, pozývajúci okoloidúceho k nahliadnutiu, sme vytvorili z recyklovaných materiálov použitých z búracích prác. Vytvárame prirodzený vstup pre hendikepovaných bez toho, aby sme používali špeciálne rampy. Ľudia so zdravotným postihnutím sa tak do priestoru školy dostanú bez dôrazu na svoj hendikep.

Vstup má ambíciu interagovať s verejným priestorom. Zároveň umožňuje vytvorenie spoločného gastro priestoru, do ktorého by mohla mať v budúcnosti (keď je škola zavretá) prístup aj verejnosť. Veľkosť kuchyne a jej možnosti môžu priniesť pre susedné objekty aj pre susedov a návštevníkov doplnkovú funkciu kaviarne, pekárne a jedálne.

Foto 2 – Teatórium

Foto 2

Samotný vchod a multifunkčný priestor sme nazvali Teatórium. Už od recepcie, nie tradičnej vrátnice, sa človek dostáva do základného energetického bodu školy. Tu sa odohráva náhodný koncert interakcií, tu vzniká nenahraditeľná energia a pocit, že táto škola a jej koncept sú niečo výnimočné.

Galéria, ktorá je súčasťou centrálneho priestoru, otvára nové možnosti. Prichádzame k tomu, že podľa možností školy môže byť vytvorené miesto poskytujúce priestor až pre šesťsto návštevníkov. Tí budú môcť sledovať koncert, divadlo, veľkú prednášku, prípadne vianočný večierok, venček alebo iné udalosti.

Foto 3

Premena normalizačnej budovy školy
Foto 3

Otvorenie školy bolo kľúčové, preto sa vybúrali pôvodné murivá oddeľujúce šatne, obsahujúce obrovské množstvo kovových mreží, ktoré sme interne nazvali Alcatraz. Vedenie školy veľmi progresívne pristupovalo k odstraňovaniu bariér a odsúhlasilo aj nami navrhnutú zmenu nepriehľadných horizontálnych zábradlí. Tie sme nahradili ľahkou konštrukciou.

„Pričupenosť“ interiéru sa nám podarilo zmeniť na veľkorysú, vertikálnu, otvorenosťou dýchajúcu aulu.

Foto 4 – Materiálový koncept

Foto 4

Materiálový koncept školy je o nastavení haptiky kvalitných materiálov. Je navrhnutý s dôrazom na netradične použité jednoduché endemické materiály (drevo, betón, sklo, textil). Princíp využívania týchto materiálov uplatňujeme nielen v exteriéri a pri nosných konštrukciách budovy, ale aj pri výbere a použití materiálov, z ktorých sú vyrábané nábytkové prvky, ako sú parapety, sklenené steny, lavičky a podobne.

Tento prístup poskytuje možnosť rozvoja, postupného doplňovania a prerábania funkcií školy podľa finančných možností. 

Foto 5 – Zelené krídlo

Foto 5

Novozrekonštruovaný trakt, v ktorom sa na všetkých troch poschodiach odohráva samostatné vyučovanie troch oddelení – humanitných, vedeckých a etických. Na každom poschodí dostal takzvanú vstupnú obývačku, ktorá má za cieľ neformálne vzdelávanie a kontakt ako medzi učiteľmi, tak aj medzi študentmi. Zároveň funguje ako priestor prípravy na vyučovanie a nastavenie žiakov na nasledujúcu hodinu. Keďže každé poschodie je tematicky zariadené, je na pedagógoch daného oddelenia a študentoch, ako si spoločnú obývačku zariadia.

Foto 6 – Učebňa

Foto 6

Z obývačky sa dostávame do priestoru učební. Tu sa nám podarilo opticky skrátiť chodby tým, že sme niektoré murované steny nahradili presklenými stenami a dosiahli sme tak prirodzené svetlo.

Foto 7 – Učebňa

Foto 7

Pozitívna atmosféra učební sa môže prejaviť cez čiastočne transparentné sklá aj na chodbách, ktoré sa zároveň stali výkladnými skriňami školy.

Foto 8 – Učebňa

Foto 8

Foto 9 – Učebňa

Foto 9

Foto 10 – Komunita

Foto 10

Výzvou pre nás bolo zadanie vytvoriť komunitný priestor, v ktorom by mohli starší žiaci v budúcnosti bývať a vytvárať tak domáckejšie prostredie. Tento priestor sme pretransformovali z bývalých nevábnych priestorov, ktoré pôvodne pôsobili zatuchnuto a netransparentne.

Plánom je ubytovať sedemnásť ľudí, z toho dvoch pedagógov. Centrálnymi bodmi sa stali kuchyňa, spoločná obývačka a študovňa. Priestor prirodzene rozdeľuje zóny na pokojnejšie a tie, v ktorých prichádza k spoločným aktivitám.

Foto 11 – Komunita

Foto 11

Foto 12Komunita

Foto 12

Tak ako v ostatných priestoroch, aj tu sme použili taktiku odhaľovania, a teda sme nezakrývali pôvodné konštrukcie budovy. Nechali sme priznané aj pôvodné rozvody, ktoré sa dnes už len tak nevidia. Kvalitné liatinové kanalizačné rozvody sa po vyčistení a natretí stali doplnkovými artefaktmi.

Premena normalizačnej budovy školy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top