Slováci v Číne na 2. mieste

Slováci v Číne na 2. mieste

20. – 26. júla sa uskutočnila v Macau v Číne medzinárodná projektová súťaž stredoškolákov CASTIC.

Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky organizuje Čínska asociácia pre vedu a techniku, ministerstvo školstva a ďalšie príslušné vládne organizácie. CASTIC je organizovaný pre študentov zaujímajúcich sa o vedu aj vo voľnom čase od 12 do 20 rokov. Počas 34-ročnej histórie je projekt považovaný za najväčšiu vedeckú súťaž v Číne na medzinárodnej úrovni.

V tomto roku sa súťaže úspešne zúčastnili slovenskí víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET, stredoškoláci Richard Maguľák a Viliam Podhajecký.

Po štyroch náročných dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže, v ktorom Richard a Viliam obsadili krásne druhé miesto v kategórii Mechanika a elektrina. Študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach vypracovali tímový projekt Rádiovo ovládané autíčko.

Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET Marek Kukučka, ktorý nám po prílete povedal: „Vďaka účasti na súťaži CASTIC si Richard a Viliam nielen rozšírili svoje odborné vedomosti vo vednom odbore mechanika a elektrina, ale zvládli zodpovedať odborné otázky hodnotiteľov, kreatívne myslieť a komunikovať. Verím, že aj takáto motivácia podporí tvorbu kvalitných projektových prác žiakov, ktorí z krajských súťaží Festivalu vedy a techniky AMAVET postupujú na celoslovenské finále počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 22. ročník FVAT zorganizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku od 7. do 8. novembra 2019.“

Slováci v Číne na 2. mieste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top