Princípy tímovej práce v triede

Tímová práca patrí k dôležitým aspektom života. Jeden z najvýznamnejších expertov v tejto oblasti, John C. Maxwell, sa ňou zaoberá v podobe princípov. Mnohé z nich sa dajú aplikovať i na prostredie našich škôl.

Jeden je príliš málo na dosiahnutie veľkých výsledkov

Keď sa pozrieme do rôznych oblastí našej spoločnosti, od sveta biznisu až po výnimočné športové úspechy tímov či jednotlivcov, mnohé veľké diela boli dosiahnuté len vďaka kvalitnej tímovej práci. Samozrejme, viaceré úspešné spoločnosti či športové tímy majú medzi sebou akýchsi katalyzátorov, ktorí sú výnimočnými osobnosťami a hýbu vecami vpred. Avšak jeden by bol príliš málo na to, aby dosiahol hodnotné ciele veľkých rozmerov. Keď zadávam svojim žiakom projektové úlohy, ktoré sú závislé od tímovej spolupráce, vždy sa teším z toho, že spoločne môžu zvládnuť často i náročné zadania. Takto dokážu vytvoriť hodnotné výstupy, ktoré by zväčša nedosiahli svoj potenciál, ak by na nich žiaci pracovali individuálne.

Cieľ je dôležitejší ako rola

Mnohé víťazné tímy majú medzi sebou hráčov, ktorí dokážu obetovať svoje profesionálne uspokojenie, osobnú slávu či individuálne štatistiky. Napriek tomu, že je to veľmi náročné, robia tak preto, lebo pre tieto tímy je cieľ dôležitejší ako osobný prospech, ktorý neprináša trvalé výsledky. V takomto prípade môžete mať výnimočných jednotlivcov, ale ak každý v tíme nerobí to, čo je pre tím najdôležitejšie, ten nedosiahne maximálny potenciál. Každý člen má zároveň v tíme dôležité miesto, ktoré ak zaujme, v tíme sa dejú dobré veci. Tento princíp sa dá široko uplatniť aj v kontexte našich škôl. Každý žiak má svoje silné stránky a ak ich učiteľ identifikuje, žiaci môžu byť veľkým prínosom pre svoju triedu. Keď na hodinách pracujeme v tímoch, často sa snažím zohľadňovať silné stránky svojich žiakov a pri tvorbe skupín pamätám na tento princíp. Vtedy je možné z každého žiaka dostať to najlepšie, čo v ňom je a ten vie byť prínosom pre svoj tím. Inak k práci pristupuje i samotný žiak, ktorý sa cíti komfortne vo svojej pozícii a hodina mu dáva zmysel.

Tím je definovaný spoločnými hodnotami a víziou

Ak chce tím dosiahnuť výsledky, potrebuje presvedčivú víziu, ktorá mu udáva smer a istotu, kam smeruje a čo je jeho cieľom. Dôležitým aspektom je tiež potreba spoločných hodnôt či pravidiel, ktoré budú v našom prípade charakterizovať triedu a tie budú žiakom dodávať vyšší zmysel vzdelávania a ich každodenného stretávania sa so spolužiakmi. Keď som sa stal pred dvomi rokmi triednym učiteľom, jednu z triednických hodín som zameral práve na nájdenie spoločnej vízie, ktorú budeme mať počas nasledujúcich rokov pred očami. Žiaci to zobrali bojovne. Túto víziu v podobe nášho spoločného motta sme si napokon zvečnili nad tabuľu, aby sme ju mali pred sebou a vždy si ju pripomínali. Tento rok sme sa sústredili na hodnoty a pravidlá, ktoré považujeme za dôležité, aby sme sa nimi riadili v triede i mimo nej. Vznikla tak skupina bodov, ktoré sa snažíme uplatňovať a držať sa ich.

Investície do tímu sa postupne kumulujú

Tento princíp patrí k mojím obľúbeným, keďže v ponímaní našich škôl súvisí s úlohou nás pedagógov. Našou úlohou okrem poskytovania kvalitného vzdelávania je tiež vychovávať mladých ľudí, ktorí nám boli zverení, a na to je vhodné využívať tímy. Na tento druhý aspekt sa však niekedy zabúda. Práca s mladými ľuďmi a investícia do ich osobnostného rozvoja je jedna z najkrajších činností, ktorá sa však nedá merateľne zhodnotiť. V tomto školskom roku sa zameriavam práve na rast žiakov mojej triedy, k čomu využívam priestor i na triednických hodinách. Okrem iného sa venujeme rozvoju dôležitých životných zručností, akými sú kreativita, tímová práca či komunikácia. Stojí to veľa času, úsilia a nedeje sa to z dňa na deň, no na svojich žiakoch vnímam pokroky. Čas a úsilie, ktoré učiteľ investuje na rozvoj členov „svojho tímu“ sa totiž postupne kumulujú.

Gymnázium bl. P.P. Gojdiča, Prešov

Princípy tímovej práce v triede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top