Sme majstrami diagnóz

Sme majstrami diagnóz

Asi v polovici roku 2016 začali paralelne pracovať dva tímy, ktorých úlohou bolo analyzovať stav slovenského školstva a navrhnúť čo ďalej. Jeden z nich vytvoril dokument Učiace sa Slovensko a odovzdal ho na konci septembra 2017. Ministerka Lubyová vzápätí dostala stranícku úlohu dokument pod akoukoľvek zámienkou potopiť, a rovnako ako všetky ostatné politické zadania, aj toto splnila svedomito a bez reptania. Druhý tím pracoval v rámci think-tanku MESA 10 a svoj projekt nazval To dá rozum. Jeho iniciátorom je Ivan Mikloš a podieľalo sa na ňom viacero skúsených a kvalitných odborníkov. Na rozdiel od autorov Učiaceho sa Slovenska mal tento tím luxus dostatku času, a tak, hoci oba tímy začínali viac-menej súčasne, prvá verejná prezentácia záverov analýzy To dá rozum sa uskutočnila len pred niekoľkými týždňami. 

Pri písaní Učiaceho sa Slovenska sme vychádzali z predpokladu, že všetky základné problémy slovenského školstva sú odbornej verejnosti viac-menej známe. Preto sme popisu aktuálneho stavu venovali relatívne menej priestoru a primárne sa sústredili na navrhovanie riešení. Tím projektu To dá rozum zvolil inú cestu – rozhodol sa dôkladne zmapovať aj aktuálny stav. A urobil to v rozsahu a kvalite ako asi nikto pred nimi. Prostredníctvom rozhovorov, dotazníkov, pozorovaní a ďalších metód zhromaždili obdivuhodné množstvo dát, štatistík a vyjadrení rôznych aktérov a pretavili ich do názorných tabuliek a grafov.

Za seba môžem povedať, že v ich zisteniach nenachádzam nič nové, prekvapujúce, objavné. Potvrdili to, čo dlhodobo vedia všetci, ktorí sa systematicky venujú problémom slovenského školstva (a čo sme uvádzali aj v Učiacom sa Slovensku). Dôležité je, že vďaka ich práci teraz máme aj objektívne dáta, ktoré ex post potvrdzujú a objektivizujú názory expertov.

Je tu však jeden zásadný problém: štúdia To dá rozum je (zatiaľ?) iba popisná. Konštatuje stav vecí, občas naznačuje príčiny. Nič však nehovorí o tom, ako problémy riešiť a aké zmeny uskutočniť. Kedysi niekto povedal, že slovenské školstvo je pacient, ktorého liečime nekonečným diagnostikovaním, pretože na terapiu nie sú peniaze, vôľa ani know-how.

Tímu To dá rozum držím palce, pretože to najťažšie majú ešte pred sebou. Na diagnóze sa skoro všetci zhodnú, vážne odborné a ideologické rozpory vyplávajú na povrch vždy až nad návrhmi riešení. A najmä: musí sa nájsť niekto, kto sa s predloženými návrhmi stotožní a má vôľu, silu a metódu na ich realizáciu. Bez toho ostane všetko iba na papieri – to dá rozum.

Sme majstrami diagnóz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top