Staré odrody majú novú šancu v projekte SadOVO

Staré Odrody

Je október a vonku krásne babie leto. Stromy na Zaježovej sú sfarbené do žlta a červena z údolia sa zdvíha hmla. Na dvore Vzdelávacieho centra sedí mačka, ktorá sa vyplaší, keď sa tam objaví skupina žiakova učiteľov z 11 škôl z celého Slovenska. Prišli sem na kurz „Ovocinárski experti“, realizovaný v rámci projektu školských ovocných sadov – SadOVO. Jeho cieľom je nadchnúť zapojené školy pre efektívnu ochranu starých a krajových odrôd ovocných drevín, najmä jabloní a hrušiek. 

Podľa záznamov sa na Slovensku ešte na prelome 19. a 20. storočia pestovalo okolo 300 odrôd jabloní. Dnes nájdeme v intenzívnych sadoch pre potreby trhu okolo 8 – 10 odrôd, ktoré sa dajú nájsť aj v obchodoch. Ten, kto raz zakúsil dobre dozreté plody rôznych „renet“ či sušené „kožovky“ zo záhradky starých rodičov, ich chuť však málokedy ocení. Na pultoch predajní majú miesto len odrody stolové, nie príliš vhodné na spracovanie. Ich plody sú často zberané skôr, než stihnú dozrieť a chuť sa v nich nestihla prejaviť. Mladšia generácia však zväčša netuší, že jablko môže chutiť aj inak ako podtrhnutý Golden z obchodu. Býva prekvapená, keď vidí jablko, ktoré má kožovitú šupku, alebo také, čo váži pol kila a miestni ho volajú „štrúdlák“.

V záhradách, sadoch či záhumienkoch sa stále nachádzajú ovocné poklady. Žiaci a učitelia zo škôl po nich v projekte SadOVO počas jesene pátrali. Hoci tento rok bola úroda skromnejšia, predsa sa im podarilo nájsť zaujímavé objavy. 

Vzorky plodov jabloní a hrušiek si teraz z rôznych kútov Slovenska doniesli v kufroch na ovocinársky kurz, aby sme ich spoločne spoznávali. Z papierových vreciek tak vyťahujú Jonatánky, Kanadské renety, Pastornice či Lucasove hrušky. Účastníci z Modry našli vo vinohradníckom regióne dokonca oskoruše alebo dule. Pomocou atlasov sa ich snažia určovať a zakúšajú tak náročnú disciplínu s názvom pomológia.

Počas trojdňového kurz na Zaježovej jeho účastníci zažívajú spoznávanie odrôd nielen zrakom, ale aj inými zmyslami. Jednou z obľúbených aktivít je večerná komentovaná degustácia odrodových muštov z jabĺk, hrušiek či hrozna v miestnej čajovni. V krásnom počasí dobre padne aj prechádzka po okolitej krajine s pomológom plná zaujímavých informácií o ovocných stromoch. Príbehy starých odrôd spoznávajú prostredníctvom spoločenskej hry a po nej sa vo včelárskych klobúkoch presúvajú k úľom, kde im včelár rozpráva o dôležitosti opeľovačov pre ovocné stromy. Vrcholom kurzu je oslava jesenných plodov s názvom Plodobranie, ktorú rovesníckym vzdelávaním žiaci z kurzu naplánujú a zrealizujú pre žiakov miestnej zaježovskej školy.

Kurz je však len jednou z aktivít projektu. Od jari do jesene sa už druhý rok učiteľ a dvaja žiaci z každej z jedenástich škôl zúčastňujú exkurzie po ovocinárskom regióne Bielych Karpát, mapovania odrôd a kurzu na Zaježovej. Okrem toho usporiadajú na svojich školách Plodobrania a ako vrchol projektu si vysadia spolu s odborníkmi školský sad plný starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek. Každoročne tak pribudne v areáloch základných a stredných škôl viac ako 100 stromov, ktoré pomáhajú zachovávať vzácny genofond a prírodno-kultúrne dedičstvo po našich predkoch.

V projekte SadOVO sa snažíme zapojeným školám ukázať pestrosť odrôd, ktorú v krajine máme, no pomaly mizne. Mnohé odrody sa v nej nachádzajú už len na pár jedincoch stromov, hoci sú veľmi zaujímavé a stoja za to, aby sme ich zachránili a ďalej využívali. Ak sa nám žiakov podarí nadchnúť pre ich záchranu, tak nie je všetko stratené. Práve oni sú generáciou, ktorá bude svojimi rozhodnutiami vplývať na to, ako bude krajina v budúcnosti vyzerať a čo sa nám v nej podarí zachovať. 

Projekt realizuje ŽIVICA cez Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis. 

Viac o projekte, ako aj publikácie na stiahnutie nájdete na webe
www.sadovo.sk.

Staré odrody majú novú šancu v projekte SadOVO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top