Surfujte s nami: Január 2020

Zaujímavé webové stránky nielen pre učiteľov

Bezpečne na nete

Bezpečnosť na internete je témou, ktorá sa dotýka nielen detí, ale aj dospelých, rodín aj školy. Venovať sa jej môžete nielen na informatike, ale aj na etickej výchove. Okrem známeho projektu ovce.sk, môžete využiť aj materiály projektu spoločnosti ESET. Na stránke nájdete materiály pre rôzne vekové skupiny, aktuálnou témou sú tam napr. selfie a riziká s nimi spojené, či malvér. Ďalšie témy budú pridávané postupne.

 

History Lab

Štúdium a výučba dejepisu nie sú len o memorovaní faktov. Dôležitou súčasťou dejepisu by mal byť rozvoj kritického myslenia, hľadanie a chápanie súvislostí, porozumenie príčinám a následkom jednotlivých historických udalostí. Pomôcť k tomu môže aj práca s fotografiami, dobovými dokumentmi či audio nahrávkami. To všetko ponúkajú krátke interaktívne cvičenia českého projektu History Lab, ktoré sú dostupné na vyššie uvedenej adrese. Počas práce na cvičeniach musia mať žiaci k dispozícii počítače alebo tablety s pripojením na internet.  Je potrebné sa najskôr bezplatne registrovať. Cvičenia môžete premeniť aj do offline aktivít, stačí ich vytlačiť a rozdať žiakom. Výborné na projekte je to, že sa cvičenia venujú aj tzv. malým dejinám a prezentujú aj menej známe, no zaujímavé príbehy, ako je napr. snaha Antonína Zápotockého o zmenu Vianoc.

17 cieľov udržateľného rozvoja

V roku 2015 medzinárodné spoločenstvo (OSN) zadefinovalo ciele, ktorých napĺňanie by malo viesť k riešeniu najzávažnejších problémov dnešného sveta, zaslúžiť sa o zmenu i lepší život. Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja pokrývajú kľúčové oblasti, medzi ktoré patrí aj vzdelávanie. Ak má byť škola prepojená s reálnym svetom a životom, je vhodné, aby sa o nich žiaci dozvedeli aj v škole. O to viac, že sú spracované v podobe kvalitných vzdelávacích materiálov a scenároch vyučovacích hodín, ktoré nájdete v sekcii „free materials“. Sú v angličtine, no šikovný učiteľ si ich dokáže poľahky prispôsobiť svojim potrebám. Stránka poskytuje aj viacero možností ako začleniť vzdelávanie o cieľoch udržateľného rozvoja aj do dlhodobých školských projektov. Viac sa o téme dozviete aj v slovenskej príručke na adrese bit.ly/cielerozvoja

Príbeh Banskej Štiavnice

Spoznajte so žiakmi dejiny Banskej Štiavnice, historickej i súčasnej pýchy Slovenska cez interaktívnu stránku, ktorá sa môže stať vzorom pre ďalšie mestá. História mesta UNESCO je tu rozdelená do deviatich príbehov (Sopka, Vzostupy a pády, Baníci a obyvateľstvo, Ohrozenia, Priemysel a vynálezy, Architektúra…), ktoré sú spracované ľahkým, pútavým jazykom. Všetky príbehy sú sprevádzané kvalitnými fotografiami, dobovými vyobrazeniami a krátkymi animovanými videami. Stránku využijete na dejepise, geografii i vlastivede.

Vypadni.sk  

Čoraz častejšie sa ako učiteľ stretávam s tým, že žiaci málo poznajú miesto, kde žijú a jeho okolie. Možno je to spôsobené tým, že ako rodina nechodievajú na výlety, možno len tým, že ani netušia, aké zaujímavé miesta majú na dosah ruky. Preto som už štvrtákom na vlastivede zadal prácu vyhľadávať, spoznávať a vybrať pre nich zaujímavé miesta na mape cestovateľského portálu vypadni.sk. Veľmi ich to zaujalo a boli prekvapení, koľko úžasných vecí sa dá vidieť v okruhu pár desiatok kilometrov od ich domovov. Možno sa im podarí presvedčiť rodičov, aby sa tam spoločne vybrali. A to nie je málo. Skúste to aj vy, neoľutujete.

Surfujte s nami: Január 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top