Zvýšenie platu o 30 %

Z chodby sa ozýval mohutný krik detí. Život sa predieral všetkými škárami a nedalo sa pred ním uniknúť. Ani úporná snaha pedagogického zboru ho svojím intenzívnym pôsobením nedokázala zhatať a primerane školským poriadkom spacifikovať. Dokonca ani školský vzdelávací program nezastavil túto riavu kypiacu radosťou a túžbou po vzdelávaní. Busta Komenského sa spokojne usmiala, vonku práve prebiehala škola hrou, tretiaci intenzívne hrali karty o peniaze a ich finančná gramotnosť sa priamo úmerne zväčšovala spolu so zvyšujúcim sa množstvom dlžobných úpisov, ktoré si spisovali podľa návodu z internetu. Ocenená bola dokonca aj hodnota školskej práce, keď sa ktosi upísal nedobrovoľnému písaniu cudzích domácich úloh. Sexuálna výchova sa práve vrývala do lavice, dosť detailný popis ženského tela bol komentovaný praktickými vysvetleniami, ktoré by učiteľku biológie zaručene uviedli do rozpakov a prekvapili rodičov, ktorí doposiaľ nesmelo mávali včielkami či kvietkami, prípadne aj túto časť vzdelania prenechali škole.

V zborovni však panovalo ticho. Občas niekto zazrel na spokojného Komenského, všetci upierali pohľady najmä na telefón. Každú chvíľu mal zazvoniť. A potom sa zrúti učiteľské nebo a všetky učiteľské pravdy dopadnú tvrdo na zem. Celá zborovňa čakala rozčúlené telefonáty od rodičov. Včera to už bolo v médiách a teraz to doľahne na ich školu. Väčšina mala jednoduchú stratégiu, nesmú zdvihnúť telefón. Ak ich dobehne rozzúrený živý rodič a bude sa z nich snažiť spraviť mŕtveho pedagóga, povedia, že za to môže zlý školský systém, deti sú nevychované a málo sa doma učia. Márne sa im snažia zvyšovať množstvo domácich úloh, v praxi to vyzerá dokonca opačne. Čím viac má žiak úloh, tým menej ich spraví. A učebnice sú zlé. Nie sú a keď sú, tak je to katastrofa. 

Telefóny však mlčali v celej zborovni spoločne. Žiaden z rodičov sa nesťažoval na zlé výsledky v PISA testoch a nedomáhal sa nápravy. Ani jeden jediný. Testovanie žiakov z pohľadu požiadaviek trhu ich nezaujímalo. Omnoho väčšiu snahu vyvinuli, keď tesne pred polrokom zistili, že známky na vysvedčení nekorešpondujú s ich predstavami o schopnosti vlastného dieťaťa a diametrálne sa odlišujú od rodinného sociálneho statusu. A možno bol problém ešte hlbší, aj rodičia detí zlyhávajú v čítaní s porozumením, keďže kvalitné socialistické školstvo kritické myslenie podporovalo výrazne menej ako Egypt svoj národný hokejový tím. A tak neviditeľný problém prestáva existovať, jazykom úradníka je vyriešený. Preto nikto nevolá a problém je to o to väčší.

Atmosféra v zborovni sa uvoľnila, poniektorí sa už aj zamysleli nad tým, že by mali vybehnúť na chodbu a spraviť s tým hlukom poriadok, lebo sa opäť príde sťažovať deduško Silván, ktorý má drobnochov hydiny hneď za areálom školy a ten tvrdí, že sliepky mu horšie znášajú počas dní, keď sa v škole učí. Krik má devastačný vplyv na znášku, nedokáže si predstaviť, ako takýto hluk pôsobí na samotné deti, ktoré zlaté vajcia vzdelanosti takto znášať nemôžu. Riaditeľ svojho času nad jeho sťažnosťami mávol rukou a v duchu si radšej zaprial zlatú rybku ako zlaté vajce, no od času, keď videl Silvána po ulici pobehovať s človekom z hygieny, ktorý meral hladinu hluku, začal vec brať vážne, takže pošepky kolegom dohováral, aby brali ohľad na sliepky. V škole sa rozšírila fáma, že sliepkami mieri na určitú časť učiteľského zboru. Kolegyňa Hraláková spustila odvetnú protiakciu, v ktorej sa spomínal kohútik jarabý, ktorý nemá chodiť do školskej záhrady. V istý čas si to pospevovala celá škola. Robila tak s veľkou chuťou a nadšením. Najmä pri riaditeľni si ju pohmkávali mnohí. Tieto veršíky sa však zvláštnou zhodou okolností dostali k Silvánovi, ktorého takéto ohováranie rozčúlilo natoľko, že si dal tú námahu a pribehol sa do riaditeľne sťažovať riaditeľovi. Nepáčila sa mu najmä záverečná pasáž so zabitím, ktorú si interpretoval ako vyhrážanie zabitím chovného výstavného kohúta. Kohút naozaj zvykol prelietať cez školský plot a na slobode futbalového ihriska si pyšne vykračoval. Mladšie ročníky žiakov ho brali ako korisť, takže  sa uzatvárali rôzne stávky, kto ho chytí prvý. Na zdravotnom stave chovného zvieraťa to zanechalo značné škody, čo spôsobilo jeho sexuálnu impotenciu. Kohút sa už párkrát zachraňoval doslova s holou kožou a perím v rukách lovca. A je jasné, že poloholý kohút nemôže podať plnohodnotný sexuálny výkon v kurníku, čím sa jeho sexuálna frustrácia ešte viac stupňuje. 

Nevie sa, čo si dvojica v riaditeľni povedala, no krik bolo počuť až na chodbu a obaja kohúti vyšli von rovnako nespokojní. Pre optimistov by tu mohol byť záver – rovnako uspokojivý. Od toho dňa sú na školskom pozemku dve tabule s výrazne preškrtnutým kohútom. Pôvodne tam mala byť sliepka, no Hraláková sliepku zamenila za kohúta a hrdo si spomína na svoj veľký odboj za ženské práva. Vždy, keď uvidí riaditeľa vedľa tabuľky s preškrtnutým kohútom, musí sa spokojne usmiať.

Silván zas medzi známymi hovorí o riaditeľovi ako o vzorovej školskej pomôcke na výučbu kultu osobnosti. Vraj sa ešte nikdy nestretol s takým arogantným človekom, ktorý sa správa ako hrabavá hydina a desí sa toho, čo takýto človek spraví s mladými detskými dušami.

„Nebojte sa,“ ozvala sa pošepky občiankarka. „Na ministerstve už tvrdo pracujú, aby sme sa zlepšili v PISA testoch. Čo hovorím zlepšili, my ich normálne všetkých predbehneme!“

Zborovňa sa na ňu šokovane pozrela. Odkiaľ by sa vzalo to množstvo šikovných detí, ktoré by zvrátili súčasný stav? Dovezieme ich z Číny?

„Majú to parádne vymyslené. Najprv zoženú otázky. Keď budeme mať otázky, všetky tie pridružené školské inštitúcie vypracujú správne odpovede, aby sme si boli istí. Z euro peňazí potom preškolíme učiteľov, aby vedeli správne odpovede na testy. A tí ich potom naučia svojich žiakov a my budeme prví.“ 

Sebavedome si obzrela šokovaných kolegov. „Keď sa to podarí, zvýšia nám platy o tridsať percent.“

V zborovni zavládol vianočný pokoj a mier, ďalší plánovaný problém bol vyriešený.

Zvýšenie platu o 30 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top