Takto sa vidíme – aktivita na podporu klímy v triede

Aktivita na triednu klímu

Triedna klíma a podpora kolektívu je dôležitá nielen na začiatku školského roka. A je dôležitá nielen pre prvákov (malých aj väčších) a žiakov prichádzajúcich na druhý stupeň, ale aj pre tých, ktorí už strávili nejaký ten rok spolu.

Ako ma vidia moji spolužiaci

Robiť so žiakmi nejaké spoznávačky? Dá sa, ale veď sa už navzájom poznajú. A čo to tak trošku obrátiť a zistiť, ako ma vidia moji spolužiaci? Ale kedy si nájsť čas na podobné aktivity? Hocikedy, napríklad aj na triednickej hodine, angličtine, slovenčine, iných jazykoch, etike a pod.

Poznáte hru Apples to Apples? Ak nie, nevadí. Budete z nej potrebovať len zelené kartičky, ktoré obsahujú rôzne prídavné mená. Ak takéto kartičky nemáte, alebo vám nevyhovuje angličtina – tiež nevadí, dajú sa ľahko vyrobiť v akomkoľvek jazyku.

  • Z papiera si pripravte kartičky a na každú napíšte jedno prídavné meno opisujúce nejakú črtu – schopný/á, realistický/á, rozhľadený/á. Kartičiek budete potrebovať veľa – záleží od veľkosti triedy.
  • Kartičky pomiešajte a obráťte nápismi dole. Každý žiak/žiačka si náhodne vyberie 4.
  • Každý si dobre pozrie kartičky, ktoré si vybral a zamyslí sa, komu z triedy by sa najlepšie daná charakteristika hodila.
  • Žiaci sa postavia, chodia po triede, a keď stretnú spolužiaka/ spolužiačku, ktorej prisúdili konkrétnu charakteristiku, odovzdajú mu/jej kartu.
  • Po pár minútach žiaci zistia, ako ich vidia ich spolužiaci.

Zapojme aj básnické črevo

Potom rozdeľte žiakov do malých skupín (3 – 4). Ich úlohou je napísať krátku básničku, o tom, ako ich vnímajú ich spolužiaci. Použijú na to, samozrejme, svoje kartičky. Podmienkou je, že každá strofa musí mať 4 verše, obsahovať aspoň 2 slová z kartičiek a meno žiaka/ žiačky, ktorej sa týka. (Priznávam, že nie je ľahké písať básničku sám o sebe. No práve preto žiaci pracujú v skupinách, aby im spolužiaci pomohli.)

Na záver je zaujímavé si básničky prečítať. Celá aktivita nám trvala asi 40 minút (aj s umeleckým prednesom) a áno, užili si to aj moji maturanti. Verím, že ich výtvory nezapadnú prachom a ešte ich využijeme (nejaké nápady sa už črtajú).

PS: Dôležitý je aj fungujúci a spolupracujúci učiteľský kolektív. Inšpiráciu pre túto aktivitu mi poskytla moja skvelá kolegyňa Janka Beňová Irshai.

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava

Takto sa vidíme – aktivita na podporu klímy v triede

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top