Aká téma, taký plagiát

Nad odpísanými bakalárkami a diplomovkami našich politikov sa už pohoršil hádam každý a predpokladám, že nie ste zvedaví na ďalšie moralistické povzdychy. Chcem sa preto k tým kauzám vrátiť z iného uhla pohľadu. Hovorilo sa o nečestnosti opisujúcich študentov aj o „slepote“ oponentov a členov komisií, ktorí neodhalili ani očividné plagiáty. V diskusiách mi však chýbal ešte jeden dôležitý pohľad: málo sa hovorilo o neschopnosti učiteľov formulovať vhodné témy prác, spomedzi ktorých si študenti vyberajú.

Najlapidárnejšie to vyjadril český pedagóg Róbert Čapek vo svojej knihe Líný učitel: „Každá domáca úloha, ktorú možno odpísať, si to odpísanie aj zaslúži.“ Ak škola zadáva (resp. akceptuje) študentom témy ako „Verejná správa a jej charakteristické črty“ (téma práce A. Danka), „Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty” (téma práce I. Matoviča), „Terorizmus“ (téma práce B. Gröhlinga), prípadne „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“ (téma práce B. Kollára), nemôže sa čudovať, že práce sú odpisované. O týchto témach už boli popísané tisíce (či skôr desaťtisíce) strán. A čo viac: v požiadavkách na diplomovú prácu sa uvádza, že musí obsahovať aj originálne názory či zistenia študenta. To akože vážne? Naozaj možno od študenta druhotriednej vysokej školy v tejto krajine očakávať, že prispeje niečím originálnym k témam ako terorizmus, verejná správa či daňový systém? To je predsa absurdné. Ak by sme chceli aspoň teoreticky očakávať originálny vklad autorov prác, museli by ich témy vyzerať celkom inak. Buď to vysokoškolskí učitelia nevedia (neprofesionalita), alebo vedia (pokrytectvo). Jedno horšie ako druhé.

Najlepšie to ilustruje prípad Igora Matoviča, bývalého študenta Fakulty manažmentu UK. Ako sám uviedol v jednom rozhovore: „Vo štvrtom ročníku som si založil živnosť a v piatom som už zamestnával dvetisíc ľudí“. Takže študentovi manažmentu, ktorý má vlastnú firmu s 2 000 zamestnancami, zadáme tému „Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty”? A čudujeme sa, že ho práca nezaujímala a že ju poľahky odpísal? Prečo nepísal prácu napríklad na tému „Manažérske výzvy vo firme regionPRESS“? Bolo by ho to viac bavilo, bolo by to pre neho užitočné a nemal by z čoho odpisovať. V takej práci by bol mohol preukázať, že dokáže teoretické poznatky získané na fakulte aplikovať v reálnej situácii – vo vlastnej firme. A pokojne sa mohlo stať, že by bol prišiel aj s niečím novým, originálnym.

Na základných a stredných školách síce nemáme záverečné práce, ale aj tu píšu žiaci rôzne slohy, eseje, seminárne práce. Až im budete najbližšie zadávať tému, nebuďte ako zadávatelia diplomových prác. Voľte témy, ktoré sú špecifické (nie „všeobjímajúce“) a pre žiakov zaujímavé a zmysluplné (nie akademické). Uvidíte, že aj toho opisovania bude potom menej.

Aká téma, taký plagiát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top