Učiteľ ako moderátor – čo to znamená?

Hovorí sa, že učiteľ by mal v triede moderovať a usmerňovať.

Riadené Aktívne Učenie má sedem zásad, tri hovoria o tom, akú úlohu by mal mať v škole žiak, tri vravia o úlohe učiteľa a jedna hovorí o tom, čo by malo byť hlavným cieľom spoločného snaženia žiakov a učiteľov.

Esencia majstrovstva učiteľa
byť v triede dobrým moderátorom

Učitelia v zásade súhlasia s tým, že deti by mali byť samostatné. Chápu, že deti potrebujú prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Vidia zmysel v aktivizácii detí prostredníctvom rôznych skupinových aktivít, aj keď sa ich často boja. Súhlasia s tým, že by mali byť pre svojich žiakov motiváciou a inšpiráciou. Vedia si predstaviť, že sa budú na hodinách viac pýtať a menej dávať odpovede. Dokonca neprotestujú, keď tvrdíme, že nie je podstatné to, čo v škole deti učíme, ale to, ako sa učia a aké zručnosti si pri tom rozvíjajú. Azda najviac reakcií sme zaznamenali na zásadu, ktorá hovorí, že učiteľ v triede moderuje a usmerňuje. „To už sme tak hlboko klesli, že robíme deťom iba babysitting a dozor!“, „Ešteže môžem v triede sem – tam niečo podotknúť!“, „Zapnime im teda počítač s veľkou obrazovkou, ja tam vôbec nemusím byť!“ 

Chceme ukázať, že táto zásada neznižuje úlohu učiteľa v triede. Ba naopak – je esenciou najväčšieho pedagogického majstrovstva.

Trieda je vaším orchestrom

Ako dieťa som nechápala na čo je orchestru dirigent. Veď každý vie hrať na svoj nástroj, pozná noty, všetci čítajú tú istú partitúru. Tak prečo najviac ovácií a zásluh dostane niekto, kto príde, postaví sa chrbtom k obecenstvu, odmáva začiatok a koniec a v postate nič nerobí? Dnes už viem, že dirigent je ten rozhodujúci, ktorý určuje, ako bude hudobné dielo znieť. Dokonale si ho naštudoval a pozná ho oveľa lepšie a komplexnejšie ako ktorýkoľvek z hudobníkov v orchestri. Spája všetkých hudobníkov, udáva spoločný rytmus, necháva vyniknúť jednotlivé nástroje. A, áno, odmáva začiatok aj koniec. Usmerňuje celý orchester.

Učiteľ v triede je ako dirigent. Dokonale pozná to, čo chce, aby sa deti naučili (predmet) a pozná množstvo spôsobov, prostredníctvom ktorých sa to deti naučia (didaktika predmetu). Pozná aj deti v triede. Vie, čo všetko už vedia a čo všetko sú schopné urobiť. Z  týchto troch základných ingrediencií dokáže namixovať správnu zmes aktivít, ktoré v obmedzenom časovom priestore 45 minút (zohľadňujúc pri tom, či to bude tretia hodina v pondelok alebo šiesta hodina v piatok) nielen zaujmú deti tak, že nebudú chcieť skončiť, ale ich aj naučia to, čo učiteľ potrebuje, aby sa naučili. Nepotrebuje dirigentskú paličku. Aktivity, ktoré pre deti pripravil, udávajú rytmus hodiny. Spájajú a zapájajú všetkých žiakov v triede, nechávajú ich vyniknúť v tom, v čom sú dobrí a rozvíjať ich ostatné zručnosti bez strachu z omylov a chýb. 

Ako sa stať učiteľom, ktorý usmerňuje?

Stať sa učiteľom, ktorý usmerňuje, znamená:

  • neustále sa vzdelávať a spoznávať nové prístupy k učeniu, 
  • zbaviť sa strachu z nového a často aj strachu z toho, „čo na to povedia ostatní“,
  • stať sa „iným ako ostatní“ a ísť s kožou na trh,
  • hodiny vymýšľania a príprav s vedomím, že to nemusí vyjsť tak, ako si predstavuje,
  • vedieť reagovať na aktuálnu situáciu v triede a mať poruke „náhradné“ aktivity,
  • veriť deťom a nepredpokladať, že budú podvádzať,
  • vedieť obhájiť svoj prístup k učeniu pred rodičmi, kolegami, vedením či inšpektorom.

Dobrým pomocníkom pre usmerňujúceho učiteľa je komunikácia s deťmi. Taká, ktorá rešpektuje osobnosť každého dieťaťa, ktorá sa opiera o aktívne počúvanie a kladenie dobrých otázok. Občas si pozriem v televízii dve talkshow. Jednu vedie moderátor, ktorý rešpektuje svojho hosťa, položí otázku, pokojne si vypočuje celú odpoveď a reaguje podľa situácie. Je to moderátor, ktorý nechá vyniknúť svojho hosťa a jeho myšlienky. Druhú vedie moderátor, ktorý položí otázku a neustále skáče svojim hosťom do odpovedí. V podstate ich nenechá dokončiť jedinú myšlienku. Snaží sa byť za každú cenu vtipný, a to aj na úkor zosmiešnenia svojich hostí. Hlavnou hviezdou večera je on, nie tí druhí.

Chceme, aby učiteľ v triede bol tým prvým „moderátorom“. Rešpektujúcim človekom, ktorý umožní každému žiakovi byť hviezdou. Či tým, že si ho vypočuje, či tým, že ho pochváli alebo tým, že mu ukáže, čo všetko dokáže. A to nie je jednoduché. Lebo jeho partnerom v diskusii nie je jeden, ale veľa žiakov. A každý z nich by mal každý deň v škole zažiť pocit úspechu. Byť hviezdou.

Ešte stále sa vám zdá, že učiteľ v triede „iba“ usmerňuje a moderuje? 

Učiteľ ako moderátor – čo to znamená?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top