Zostať či odísť?

Zostať či odísť?

Kandidatúra na riaditeľa školy prináša rôzne riziká – táto situácia nie je v našom školstve ojedinelá

Tento príbeh sa stal na istej základnej škole na strednom Slovensku. Pre zachovanie anonymity sú niektoré fakty pozmenené.

„Ku koncu minulého školského roka som sa rozhodol kandidovať na riaditeľa našej základnej školy. Myslím si totiž, že škola má veľký potenciál, ktorý súčasné vedenie nevyužíva. Išiel som do toho s podporou viacerých kolegýň a kolegov, pretože máme pocit, že škola potrebuje nabrať nový dych a že vedenie by už mala prevziať mladšia generácia. Okrem mňa sa do výberového konania prihlásila dlhoročná riaditeľka školy, ktorá je už takmer v dôchodkovom veku.

Vo výberovom konaní som neuspel – chýbali mi dva hlasy. Nebral som však túto prehru fatálne, keďže s riaditeľkou som mal vždy korektný vzťah. Začiatkom školského roka však nastali problémy. Ukázalo sa, že riaditeľka vnímala moju kandidatúru ako útok voči svojej osobe. Vyhýba sa mi, je ku mne nepríjemná a počas porád mi adresuje štipľavé poznámky.

Dostal som sa do situácie, kedy zvažujem, či na škole vôbec zostať, pretože atmosféra v zborovni je dosť nepríjemná. Sedia v nej totiž aj prívrženci súčasného vedenia. Odchod zo školy by však pre mňa nebol ľahký. Som triedny učiteľ skvelej triedy a mám tu viaceré výborné kolegyne a kolegov. V blízkom okolí navyše momentálne nie je voľné učiteľské miesto pre moju aprobáciu. Zvažujem teda aj odchod zo školstva do firemného sveta.“

Sme presvedčení, že k podobným situáciám dochádza na mnohých školách. Ako by mali postupovať neúspešní kandidáti a kandidátky na riaditeľa? A čo by ste poradili tomuto učiteľovi? Odísť alebo zostať?

Tu sú názory niektorých čitateľov a čitateliek DOBREJ ŠKOLY:

Z odpovedí respondentov je zrejmé, že mnohí z nich sa už s podobnou situáciou stretli. Ich rady a odporúčania sa rozdelili do dvoch názorových skupín. 

Prvú skupinu tvoria optimisticky naladení učitelia a učiteľky, ktorí kolegovi radia vydržať, zostať na škole kvôli deťom a počkať na ďalšiu kandidatúru na riaditeľa.

Išla by som do veľmi otvoreného spoločného rozhovoru, v ktorom by som načrtla, že to nebol súboj mňa ako človeka s ňou ako človekom. Že mám ambície a som úplne ok s tým, že škola si vybrala ju, spomenula by som nejaké jej kvality, z ktorých som sa niečo naučila počas pôsobenia v škole a ocenila, že vždy sme mali korektné vzťahy. Pani riaditeľka môže mať pocit ohrozenia, ak je navyše vo funkcii už dlhšie a je staršia, môže mať aj strach, že príde o svoje postavenie a pocit užitočnosti. Citlivo, autenticky a otvorene. Ak má pán učiteľ skvelých žiakov a aj kolegyne vníma ako super, tak je to aj vizitka toho, že je na správnom mieste.

Katka Makara

Vydržať. Hlavne vtedy, ak to má pani riaditeľka do dôchodku „za pár“. Prípadne sa trpezlivo obzerať po mieste niekde inde. Raz tá šanca príde. A vytvoriť si svoj ostrov pozitívnej deviácie – mať okruh kolegov a priateľov, ktorých si človek váži , majú podobné hodnoty a názory a podržia v ťažkých chvíľach. PS: Tiež ma zo školy vypudili nekorektné vzťahy, tak napoly som odišla aj zo školstva – vlastná jazykovka – ale po rôznych peripetiách som späť v školstve, aj keď v inom kúte Slovenska než pôvodne. Konečne spokojná. Deti nás potrebujú všade.

Anna Jančová

Ťažko posudzovať na základe výpovede jednej strany. Čo by mal robiť neúspešný kandidát? To je určite absolútne individuálne. Podľa môjho názoru – ak ho učenie baví, má skvelých žiakov a s riadením školy to myslí naozaj profesionálne vážne, tak zostať, ďalej na sebe pracovať, byť ústretový, získať pre dobré veci kolegov aj rodičov a v ďalšom volebnom období kandidovať znova.

Silvia Holečková

Treba odísť. Moja vlastná skúsenosť. Ja som zotrvala kvôli super triede. Ale celý rok som bola šikanovaná. Podpísalo sa to na mojej psychike aj zdraví. Odíďte – buďte rozumnejší, ako som bola ja. 

Anka Čillíková

Neúspešný kandidát neuspel. Vstupoval do rizika a jeho dôsledky by mal byť pripravený niesť. Vie, v akom priestore sa pohybuje, s akými ľuďmi, a tak má len dve možnosti. Zmieriť sa pokorne s výsledkom, prečítať si pozorne koncept svojho protikandidáta, ktorý prešiel a napĺňať ho, lebo toto je cesta, ktorú si výberová komisia vybrala. Ak tento postup nechce akceptovať, nech odíde a nech umožní ostatným koncept napĺňať. Bude to prospešné pre obe strany. Je naivné očakávať v prostredí slovenských škôl preferujúcich súťaženie, vyzdvihujúcich chyby, neúspechy a vylučujúcich inakosť, že sa tento jav neodráža aj v pedagogických kolektívoch. Pre školu a hlavne deti nie je nič horšie, ako keď sa kolektív učiteľov rozdelí na dva tábory a dvaja kohúti bojujú. Samozrejme, ak o výbere rozhoduje politické pozadie, kandidát asi vie, čo sa od neho očakáva.

Miroslava Kiripolská

Jednoznačne zostať a požiadať o rozhovor pani riaditeľku a priamo si vydiskutovať danú situáciu.

Zuzana Foltánová

Vydržať a úspech sa dostaví.

Karol Korintuš

Druhá skupina respondentov nevidí iné východisko zo situácie ako odchod zo školy.

Treba odísť. Moja vlastná skúsenosť. Ja som zotrvala kvôli super triede. Ale celý rok som bola šikanovaná. Podpísalo sa to na mojej psychike aj zdraví. Odíďte – buďte rozumnejší, ako som bola ja. 

Anna Čillíková

Je to aj moja skúsenosť. Lenže ja som kvôli triede ostala dva roky. Tie decká mi jednoducho stáli za to! Tri roky som potom bola mimo školstva, vyvetrala som si hlavu a teraz som opäť druhý mesiac späť.

Katarína Tošalová

Ja som odišla, tiež som bola v takej situácii, nedali sa znášať narážky, sledovanie, hospitácie na 6. vyučovacej hodine. Necítila som sa dobre – jediným riešením bol odchod, ale s tým, že som mala už ďalšie miesto…

Daniela Chomová

Zaujímavé boli aj názory, že by túto situáciu mal ošetriť zákon.

Bolo by načase ošetriť takéto situácie zákonom, ktorý by neúspešným kandidátom garantoval minimálne ročné nezmenené pracovné podmienky a presne by stanovil, čo možno považovať za neprimerané správanie zo strany nového vedenia alebo kolegov. Aby sa ľudia vôbec neobávali kandidovať, lebo aj také sa v slovenskom školstve deje.

Zuzana Jakušová

Máte správny názor, no dodám, že žiaden zákon vás neochráni pred nevhodným správaním nadriadeného. Treba len, aby ste boli silnou osobnosťou, ktorá kvôli deťom a kvôli láske ku svojej práci dokáže prekonať aj ataky, nevhodné poznámky a napádanie zo strany nadriadeného. Nie každý je taký silný, ale stojí to za prácu s deťmi. Ak ju milujeme.

Anna Chlupíková

Tento príbeh je takmer ako môj. Aj ja som z uvedenej motivácie kandidoval proti neperspektívnej riaditeľke v takmer dôchodkovom veku, ktorá školu položila na kolená. Samozrejme, od oznámenia mojej kandidatúry som bol stredobodom každej porady. Obrátili sa proti mne aj kolegovia, s ktorými som dobre vychádzal. Napriek tomu som sa nevzdal a kandidoval som. Prehral som voľby, ale vzťahy už boli narušené. Zostala riaditeľka bez potenciálu so psychopatickými črtami a boľševickými maniermi. Nikto mi po ich vytúženom víťazstve už nerobil zle. Vedel som, že aj riaditeľka kdesi vo zvyškoch jej racionálneho postoja chce, aby som zostal v škole. No ja som dal výpoveď dobrovoľne. Napriek veľkej podpore žiakov a rodičov. Avšak, mal som tam zostať, no vtedy ma takéto útoky zlomili a bál som sa, čo by mi mohli v budúcnosti vyviesť. Dnes by som to možno spravil inak. No nezažil
by som učenie na výške, krátkodobú nezamestnanosť či úspech vo voľbách riaditeľa základnej školy. Všetko sa deje tak, ako má. 

Ján Papuga

Zostať či odísť?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top