O čom (sa) učiť, keď sa otriasa svet

Štátny pedagogický ústav sa po dvoch týždňoch prebral z letargie a na svojej stránke zverejnil odporúčania pre učiteľov, ako postupovať pri vyučovaní online. Tí sa okrem iného dozvedeli, že „Odporúčame klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň navrhujeme využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích […]

Učenie na diaľku I. – pojmové mapy a karikatúry

Tipy na online vzdelávacie aktivity vhodné na rôzne predmety Karanténa postavila školstvo naruby – žiaci a učitelia doma, učebnice a zošity (často) v škole, inštitúcie bezradné. Tradičný rytmus a rituály výuky vykoľajené. Pohroma alebo príležitosť? V podstate oboje… Ak sa k situácii účastníci vzdelávacieho systému postavia zodpovedne, koncepčne a tvorivo, tak z krátkodobého pohľadu je táto pohroma príležitosťou pozrieť sa na procesy v triede […]