Aká téma, taký plagiát

Nad odpísanými bakalárkami a diplomovkami našich politikov sa už pohoršil hádam každý a predpokladám, že nie ste zvedaví na ďalšie moralistické povzdychy. Chcem sa preto k tým kauzám vrátiť z iného uhla pohľadu. Hovorilo sa o nečestnosti opisujúcich študentov aj o „slepote“ oponentov a členov komisií, ktorí neodhalili ani očividné plagiáty. V diskusiách mi však chýbal ešte jeden dôležitý pohľad: málo sa hovorilo […]